Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVI/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/ 2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 15 lipca 2014 roku

 

 

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 14 radnych.

Radny nieobecny: Marcin Łapeciński .

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Inspektor Urzędu Gminy Bielice- Krystyna Rutkowska, Dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz – zał. Nr 2 oraz Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik 3 do protokołu.

Na sesji nadzwyczajnej obecna była dziennikarka Tygodnika Pyrzyckiego.

 

Ad.1 Obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Andrzej Kołobycz. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej, treść którego odczytał Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal.

Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.2 Projekt porządku dzisiejszej nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Porządek XXXVI nadzwyczajnej sesji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu i przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum .

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/169/14.

4. Dyskusja na temat zbycia nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, zgodnie z załączonym wykazem.

5. Zamknięcie sesji nadzwyczajnej.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/169/14.

 

 

Przewodniczący obrad – Andrzej Kołobycz otworzył dyskusję.

Wójt: projekt uchwały na dzisiejszą sesję został przygotowany z mojej inicjatywy. Wziąłem pod uwagę niezadowolenie mieszkańców wyrażone podczas debaty w Bielicach, podczas której przeprosiłem i przepraszam raz jeszcze mieszkańców za nietrafną decyzję. Podjęta w dniu 30 czerwca br. uchwała byłaby społecznie niesprawiedliwa.

Upieram się jednak nad sposobem załatwienia sprawy ponieważ idea jest słuszna.

Nie chcę, żeby była psychoza strachu, że ma być niby jakieś czesne w szkole. W dwóch miejscowościach na terenie gminy pytano mnie o to. Żadnego czesnego nie będzie. Publicznie zobowiązałem się do wystąpienia z wnioskiem do pana Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14, co uczyniłem wywiązując się z danego słowa – mówił Wójt.

Sołtys wsi Chabowo - Jacek Pawlus: byłem na debacie w Bielicach i słyszałem głosy niektórych osób, że dopiero po wyjaśnieniach pani Skarbnik stało się zrozumiałe przesłanie uchwały Rady. Dzisiaj na sesji nie ma tych, którzy krzyczeli podczas debaty. Nie zmienia to tego, że Rada obecnej i przyszłej kadencji będzie musiała się zmierzyć z tym problemem.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: radni z Wójtem popełnili błąd i dlatego następnym razem, kiedy będzie trzeba podjąć poważniejszą uchwałę, konieczne będą konsultacje społeczne w danej sprawie.

Możemy i chcemy z honorem wycofać się i zagłosować za uchyleniem kontrowersyjnej uchwały.

Wójt: przeżyłem grę do jednej bramki. Dziękuję panu Sołtysowi Chabowa za zrozumienie, bo Rada Gminy będzie musiała zmierzyć się z zaistniałą sytuacją.

Mam prawo się bronić, dlatego też pytam, kto miałby robić konsultacje. Uchwałę podejmuje Rada Gminy. Jest klub składający się z 15 radnych, dlaczego Przewodniczący klubu nie zwołał klubu przed sesją lub nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Propozycja taka nie padła. Z pokorą podchodzę do sprawy i zgadzam się z panem Jackiem Pawlusem, że obojętnie kto będzie w Radzie trzeba będzie zmierzyć się z tym tematem.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: na ostatniej sesji Rady, nikt z radnych, w tym Przewodniczący klubu radnych nie zaproponował spotkania w celu przedyskutowania projektu uchwały, który wywołał tyle emocji, a potem są pretensje. Niektórzy podkręcali sytuację, a wystarczyło tylko wytłumaczyć na czym ma polegać przyjęta uchwała.

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: był to był świetny strzał w kolano panu Wójtowi, szczególnie teraz gdy idą wybory.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14. Projekt uchwały został przyjety jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVI/170/14 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad.4. Dyskusja na temat zbycia nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, zgodnie z załączonym wykazem.

Sołtys wsi Chabowo-Jacek Pawlus: jakie są koszty oszacowania i wartości proponowanych w wykazie nieruchomości?.

Wójt: na część działek mamy aktualne operaty szacunkowe. Na pozostałe zleciłem wykonanie wyceny. Na razie nie znamy do końca wartości działek, musimy mieć operaty szacunkowe.

Celowo załączyłem do wykazu na dzisiejszą sesję mapki z usytuowaniem działek, aby każdy mógł sobie pojechać i zobaczyć proponowane przez nas nieruchomości, aby nie było podejrzeń, że zrobiono to w ukryciu. Wczoraj ktoś mnie pytał, czy Czarnecki kupuje te działki, co jest totalnym nieporozumieniem. Zgodnie z przepisami prawa musi być przetarg w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. Proszę nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji o jakiś gabinetowych zmowach.

Obowiązuje mnie przestrzeganie prawa. Ja i Rada Gminy posiłkujemy się prawnikami.

W prasie samorządowej ukazał się artykuł na temat proponowanego przez nas rozwiązania kwestii wkładu własnego do inwestycji unijnych, z którego wynika, iż instytucje finansowe niebędące bankami oferowały samorządom oprocentowanie od 5,57 do 12,94% w skali roku. Rynek ten wcale nie musi więc odbiegać w tym zakresie od rynku bankowego.

Radny Stanisław Kulig: teraz mówi się o takim procencie, wcześniej mówiono, że ma ono wynosić od 9% do 11% . Na debacie po raz pierwszy padło słowo leasing, czy na takiej zasadzie będzie to polegało?

Skarbnik-Halina Butkowska: będzie to tzw.leasing.

Wójt: nie łapmy się za słówka. Ilu jest prawników tyle jest opinii. Będzie to sprzedaż zwrotna. Celem jest pozyskanie środków i rozwiązanie problemu.

Radny Piotr Wilczyński: w uchwale wyszczególniono, iż umowy zostaną określone w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówień publicznych, więc nie może być mowy o gabinetowych rozstrzygnięciach.

Sekretarz: nie było i nie mogło być mowy o dogadywaniu się z firmą MW TRADE, przedstawiciele tej firmy przedstawili tylko jak proponowane w projekcie uchwały narzędzie działa.

Radny Zbigniew Kołodziej: dobrze, że radni chcieli pomóc rozwiązać sytuację.

Skarbnik: oprócz firmy MW TRADE są jeszcze inne firmy proponujące rozwiązania alternatywne. Była też w urzędzie firma Magellan, która w artykule "Skąd wziąć pieniądze na wkład własny do inwestycji unijnych" zamieszczonym we Wspólnocie przedstawia w jaki sposób jednostki samorzadu terytorialnego radzą sobie, bądź jak mogą sobie poradzić z kwestią spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych. Wcześniej musi się odbyć przetarg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Następnie podpisanie aktu notarialnego, w którym obie strony dokonują konkretnych ustaleń. Majątek po spłacie umowy dzierżawy wróci na mienie gminy. Jako gmina mamy majątek, ale jest on zamrożony z powodu braku sprzedaży. Na podstawie danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok Magellan SA szacuje, że coraz więcej samorządów będzie sięgać po alternatywną formę finansowania. Finalnie wykup nieruchomości pokazywany jest w WPF jako planowany wydatek majątkowy.

Wójt zacytował akapit z artykułu dotyczący wspomnianej przez panią Skarbnik kwestii."przykładem alternatywnej formy finansowania jest sprzedaż zwrotna lub leasing zwrotny nieruchomości".

My nie będziemy wchodzili w żaden leasing tylko w sprzedaż zwrotną.

Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz zwrócił się do pracownika merytorycznego zajmującego się gospodarką nieruchomościami Krystyny Rutkowskiej, czy niektóre z działek nie będą powodowały kontrowersji wśród mieszkańców np. boisko?

Krystyna Rutkowska: działki w Liniach zostały podzielone później aniżeli miało miejsce uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w tym obrębie stąd też widnieje zapis że jest to działka boiska. De facto jest ono na innej działce razem ze świetlicą w Liniach.

Sekretarz: nic nie zmieni się jeżeli chodzi o funkcjonowanie wymienionych w wykazie działek. Boisko i świetlica w Liniach są już na innej działce w wyniku przeprowadzonego podziału.

Wójt: zanim dojdzie do podjęcia ostatecznej decyzji chcę poznać zdanie mieszkańców na ten temat. Może jakaś działka będzie sporna. Proponujemy działki gminne, by pozyskać pieniadze na rozbudowę kanalizacji.

Radny Stanisław Kulig poprosił, aby pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie, czy gmina stoi na granicy bankructwa i kiedy był popełniony błąd.

Skarbnik: nie było popełnionego żadnego błędu, ale jeżeli nie będziemy realizowali WPI, a zbliża się rok 2015 i konieczność opracowywania projektu budżetu do którego bierze się wskaźnik z 3 ostatnich lat będzie problem. Co pół roku przekazuję radnym informację z wykonania budżetu i widzimy jaka jest sprzedaż. Przy projekcie budżetu na 2015 rok będą brane pod uwagę lata 2012,2013 i 2014, w których sprzedaż wynosiła 0 wpływów majątkowych do budżetu. Jeżeli nie pokażę w sprawozdaniu za 3 kwartały wpływów z tytułu sprzedaży mienia, co mam wstawić, nie możemy czekać, musimy działać.

Radny Stanisław Kulig: sprzedaliśmy drogę w Liniach.

Skarbnik: są to za małe środki. Planujemy nierealistyczne dochody majątkowe, więc musimy przedsięwziąć kroki asekuracyjne.

Musimy podpisywać umowy na sieć kanalizacyjną ale jeżeli nie będzie zabezpieczenia, nikt by nie podpisał takiej umowy.

Wójt: na koniec debaty w Bielicach było powiedziane, że zmiana ustawy o finansach publicznych w grudniu 2010 roku wpłynęła na taką sytuację. Nie był to błąd samorządowców i pani Skarbnik. Mieszkaniec Bielic powiedział prawdę o spychaniu zadań na samorządy bez przekazywania na nie środków. Nikt nie popełnił błędu, tylko życie podyktowało taki scenariusz. Kiedy mielibyśmy się odbić, aby nie być gminą zaściankową. To, że zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne mówione jest, że zrobił to mój poprzednik i wiele innych spraw, które zostały przez nas wykonane przypisywane jest także mojemu poprzednikowi.

Przeżyjmy spokojnie żniwa. W dniu 30 lipca 2014 r. w Domu Strażaka w Babinie organizowane jest spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa, na które serdecznie zapraszam.

Oficjalne otwarcie placu w Bielicach odbędzie się podczas Święta Pieczonego Ziemniaka w Bielicach.

Sekretarz: plac będzie już w najbliższych dniach oddany do użytku mieszkańców.

Skarbnik: zadłużenie gminy Bielice na koniec 2013 roku wynosiło 43,4%, a maksymalne może ono wynosić 60%. Nie jesteśmy żadnymi bankrutami i nie należy używać takich słów, że gmina została doprowadzona do bankructwa.

Żeby oczyszczalnia mogła odpowiednio działać musi być doprowadzona sieć kanalizacyjna.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: jestem wdzięczny i dziękuję Radzie Gminy za wycofanie się z uchwały. Proponowany w uchylonej uchwale majątek gminy był nieadekwatny do potrzeb. Myślę, że gmina sporządzi korzystną dla gminy umowę leasingu.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: to nie ma być leasing.

Radny Stanisław Kulig: to dlaczego nie weźmiemy kredytu ?

Skarbnik: zmieniły sie przepisy i trzeba pokazać realistyczny dochód majątkowy, ustawodawca zmusza nas do tego. Jeżeli będziemy mieli odpowiedni wskaźnik będziemy mogli wziąć kredyt. Teraz nie będzie pozytywnej opinii RIO.

Radny Piotr Wilczyński: prawo w samorządach ustala Sejm RP, przykładem jest droga K-3, która niby jest gminna ale tylko jeżeli chodzi o jej utrzymywanie, ale nie stanowi ona własności gminy tylko Skarbu Państwa. Podobnie jest z innymi sprawami m.in.ze zmianą ustawy o finansach publicznych.

Sekretarz: przed podjęciem uchwały chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat wyboru formy zapoznania mieszkańców z nową propozycją uchwały.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: szkoła była kontrowersyjna, więc obiecaliśmy podczas debaty w Bielicach, aby skierować zaproszenie do mieszkańców gminy przed sesją, aby mieszkańcy mieli stworzoną możliwość wypowiedzenia się na temat nowego projektu uchwały.

Radny Piotr Wilczyński: jeżeli miałaby to być debata to najlepiej żeby odbyła się po południu. Jeżeli miałyby być konsultacje społeczne to musi być podjęta w tej sprawie uchwała. Następną formą może być zaproszenie mieszkańców na komisje rady.

Sołtys wsi Chabowo-Jacek Pawlus: najlepsze byłyby zebrania wiejskie.

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: bezsensowne.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: kto będzie chciał to przyjdzie na komisję.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: wystarczy spotkanie radnego z mieszkańcami w swoim okręgu wyborczym.

Sekretarz: zgodnie ze Statutem sołectwa zebranie wiejskie zwołuje Wójt lub Sołtys.

Radny Marcin Zięcina: propozycja Sołtysa Starego Chrapowa, nie jest dobra, bo później są przeinaczane fakty.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: przed sesją i tak muszą być komisje więc najlepiej zaprosić mieszkańców na posiedzenie wspólne, na którym będzie poddany pod dyskusję projekt uchwały. Bez głosu sprzeciwu Rada Gminy opowiedziała się za tym, aby wystosować zaproszenie do mieszkańców gminy na posiedzenie Komisji, na której poddany będzie pod dyskusję projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

Wójt: proszę Sołtysów, o zaangażowanie i przybycie na posiedzenie komisji.

Sołtys wsi Chabowo-Jacek Pawlus: zaproszenia na posiedzenia komisji otrzymuję tylko od pana Przewodniczącego Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Piotra Wilczyńskiego, na pozostałe posiedzenia nie jestem zapraszany jako Sołtys.

Wójt: będę prosił Przewodniczących komisji, aby zapraszali Sołtysów na swoje posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.05 zamknął Przewodniczący obrad– Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-08-2014 13:08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-10-2014 09:04:01