Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia

Uchwała  Nr XXXVII/171 /14

Rady  Gminy Bielice

z dnia 29 lipca 2014 r.         


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 Nr 102 poz.651 z póź.zm. )Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gminy Bielice, określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy zbytego mienia, tj. nieruchomości, o których  mowa w załączniku do uchwały. 
§ 3.   Rada Gminy Bielice wyraża zgodę na zawarcie umowy nabycia przez Gminę ww. mienia, tj. nieruchomości, o których mowa w załączniku do uchwały, po ustaniu stosunku dzierżawy. 

§ 4.  Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice i w ramach powyższego jest on upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym do zawierania umów, także przedwstępnych, udzielania pełnomocnictw, w tym przewidzianych w tych umowach oraz ustalenia szczegółowych warunków wskazanych w § 1- § 3 umów. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


                                                                                                 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/171/14

Wykaz nieruchomości gminy Bielice 

1. Działka 2/15 o pow. 1.1491 ha, położona w Liniach. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren boiska i zieleni parkowej. 
2. Działka 2/19o pow. 0,0810 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
3. Działka 2/20 o pow. 0,0971 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
4. Działka 2/21 o pow. 0,0934 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
5. Działka 2/22 o pow. 0,0876 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
6. Działka 2/23 o pow. 0,0872 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
7. Działka 2/24 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
8. Działka 2/25 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
9. Działka 2/26 o pow. 0,1100 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
10. Działka 2/27 o pow. 0,1252 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
11. Działka 2/28 o pow. 0,0970 ha, położona w Liniach. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych. 
12. Działka 200/2 o pow. 0,1060 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami. 
13. Działka 200/3 o pow. 0,1059 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami. 
14. Działka 325/4 o pow. 1.0835 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa lokalizacji funkcji produkcyjno – usługowej. 
15. Działka 60/2o pow. 0,1804 ha, położona w Będgoszczy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
16. Działka 60/3 o pow. 0,2189 ha, położona w Będgoszczy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
17. Działka 60/4 o pow. 0,1553 ha, położona w Będgoszczy.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jako teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
18. Działka 162/1 o pow. 0,1623 ha, położona w Swochowie. W studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami  oraz strefa funkcji oświaty, kultury i sportu wraz z towarzyszącym usługami. 
19. Działka 256/1 o pow. 2,4365 ha, położona w Swochowie. W studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren upraw polowych. 
20. Działka 446/2 o pow. 1,25 ha, położona w Parsowie. W studium Uwarunkowań      
  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren gruntów rolnych i ornych. 
21. Działka 467/3 o pow. 1,65 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań         
 i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren boiska sportowego. 
22. Działka 468/2 o pow. 1,48 ha, położona w Bielicach. W studium Uwarunkowań        
  i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren gruntów ornych. 
23. Działka 396/4 o pow. 3,6304 ha, położona w Chabowie. W studium Uwarunkowań     
i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren użytków zielonych, las. 
24. Działka 396/5 o pow. 1,5061 ha, położona w Chabowie. W studium Uwarunkowań     
 i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bielice, działka oznaczona jako teren użytków zielonych, las. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 31-07-2014 10:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 31-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 31-07-2014 10:42:11