Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 r. 2014-02-19 12:19:55
dokument W.0050.2.2014 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXIX/138/13 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2014 rok 2014-04-07 12:38:56
dokument W.0050.3.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Swochowie 2014-02-19 12:20:55
dokument W.0050.4.2014 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Babinie 2014-02-19 12:24:45
dokument W.0050.6.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ferii zimowych w punkcie przedszkolnym "EKOLUDEK" 2014-02-19 12:26:19
dokument W.0050.7.2014 Zarzadzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego w trybie przetargu nieorganiczonego na: 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice 2) Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice 2014-02-19 12:31:07
dokument W.0050.8.2014 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-07 12:42:21
dokument W.0050.9.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zorganizowania konkursu gminnego 2014-03-26 10:28:46
dokument W.0050.10.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach 2014-06-27 11:33:09
dokument W.0050.11.2014 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie i ukladzie wykonawczym na 2014 r. 2014-04-07 12:44:09
dokument W.0050.12.2014 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2014-04-07 12:45:30
dokument W.0050.13.2014 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia przerwy świątecznej w punkcie przedszkolnym EKOLUDEK 2014-04-07 12:47:25
dokument W.0050.14.2014 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie Gminy Bielice w okresie od 10.04.2014 r. do 31.12.2014r. 2014-06-27 11:37:07
dokument W.0050.15.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Chrapowo, powołania komisji: Inwentaryzacyjnej i Likwidacyjnej 2015-03-03 12:18:12
dokument W.0050.16.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-06-27 11:38:29
dokument W.0050.17.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2014 r. 2014-06-27 11:46:13
dokument W.0050.18.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 2014-06-27 11:49:21
dokument W.0050.19.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów Stare Chrapowo 2014" 2014-07-31 10:59:34
dokument W.0050.20.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-10-14 11:27:07
dokument W.0050.21.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice 2014-10-14 11:33:03
dokument W.0050.22.2014 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych podczas "Święta Plonów 2014" 2014-10-14 11:34:12
dokument W.0050.23.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 31 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 07 marca 2014 r. 2014-11-06 12:07:18