Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

    Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 12 lutego 2014 roku /środa/ na  godz.9.oo
Miejsce sesji : sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
 

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu  z  ostatniej sesji.   
4.Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2013.
5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2013.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji.
7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na  XXX  sesji  do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.      10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
11.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
12.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
13.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.  
14.Rozpatrzenie projektu  i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r., poz. 984). 
15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 
16.Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow.0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.
17.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok.
18.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014.
 19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20.Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-02-2014 10:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-02-2014 10:07:14