Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVI/118/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r. 2013-07-11 12:01:55
dokument Uchwała Nr XXVI/119/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. 2013-07-11 12:00:40
dokument Uchwała Nr XXVI/120/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-07-11 11:57:39
dokument Uchwała Nr XXVI/121/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. 2013-07-11 11:55:09
dokument Uchwała Nr XXVI/122/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-07-03 09:08:39
dokument Uchwała Nr XXVI/123/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-07-11 12:44:07
dokument Uchwała Nr XXVI/124/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-07-03 09:03:42
dokument Uchwała Nr XXVI/125/13 w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-07-03 09:05:19
dokument Uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną 2013-07-03 09:06:54
dokument Uchwala Nr XXVI/127/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-07-11 12:39:03
dokument Uchwała Nr XXVI/128/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice. 2013-07-11 12:33:56
dokument Uchwała Nr XXVI/129/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice. 2013-07-11 12:37:37