Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.

 

Projekt

Uchwała Nr …./..../2013

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 230 poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 985 ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r.w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat oraz dalszego postepowania z nimi(Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego Nr 57, poz.1457)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załącznik do

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

Zadania realizowane przez jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r.,
z uwzględnieniem środków finansowych

 

 

 

Lp.

 

jednostka realizująca

 

środki finansowe (zł)

zadania

1

Gmina Bielice

8.000,00 zł

  • prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Bielice,

  • zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim,

  • zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt,

  • podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

  • zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt organizacjom pozarządowych – dotacje,

  • działania informacyjno-edukacyjne,

  • zakup karmy dla kotów.

 

 

2

 

Animal Control

Finansowanie w ramach umowy

  • odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bielice,

  • transport odłowionych zwierząt.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 08:59:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:00:55