Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Bielice na dzień 26 czerwca 2013 r./środa/ na godz.8oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o porządku i stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za 2012 rok.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy Bielice z realizacji Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie

realizowania zadania własnego gminy dotyczącego wydatków ponoszonych na domy pomocy społecznej.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 28 marca 2013 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIII i XXV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielice w 2013 r.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną. 18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 446/2 o pow.1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów,gm.Bielice. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow.0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin,gm.Bielice.

20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice. 21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24.Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 08:52:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-06-2013 13:10:40