Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 lutego 2012 r. do 20 grudnia 2012 r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice

od 29.02.2012 r. do 20.12.2012 r.

 

 

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

67.

XII/67/12

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

29.02.2012 r.

 

68.

XII/68/12

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

29.02.2012 r.

 

69.

XII/69/12

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 r.

29.02.2012 r.

 

70.

XII/70/12

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu nr:174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie Nowe Chrapowo, gmina Bielice

29.02.2012 r.

 

71.

XII/71/12

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na 2012 r.

29.02.2012 r.

 

72.

XII/72/12

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012

29.02.2012 r.

 

73.

XIII/73/12

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

30.03.2012 r.

 

74.

XIII/74/12

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

30.03.2012 r.

 

75.

XIII/75/12

w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

30.03.2012 r.

 

76.

XIII/76/12

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

30.03.2012 r.

 

77.

XIV/77/12

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

28.05.2012 r.

 

78.

XIV/78/12

w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

28.05.2012 r.

 

79.

XV/79/12

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

27.06.2012 r.

 

80.

XV/80/12

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

27.06.2012 r.

 

81.

XV/81/12

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

27.06.2012 r.

Uchylona 26.09.2012 r.

82.

XV/82/12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice

27.06.2012 r.

Uchylona 26.09.2012 r.

83.

XV/83/12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice

27.06.2012 r.

 

84.

XVI/84/12

w sprawie powołania komisji doraźnej

14.09.2012 r.

 

85.

XVII/85/12

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

26.09.2012 r.

 

86.

XVII/86/12

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

26.09.2012 r.

 

87.

XVIII/87/12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie

26.09.2012 r.

 

88.

XVIII/88/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo

26.09.2012 r.

 

89.

XVIII/89/12

w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

05.10.2012 r.

 

90.

XVIII/90/12

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

05.10.2012 r.

 

91.

XIX/91/12

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.

26.11.2012 r.

 

92.

XIX/92/12

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

26.11.2012 r.

 

93.

XIX/93/12

w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych

26.11.2012 r.

 

94.

XIX/94/12

w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny

26.11.2012 r.

 

95.

XIX/95/12

w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

26.11.2012 r.

 

96.

XIX/96/12

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

26.11.2012 r.

 

97.

XX/97/12

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

11.12.2012 r.

Uchylona 20.12.2012 r.

98.

XXI/98/12

w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

20.12.2012 r.

 

99.

XXI/99/12

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

20.12.2012 r.

 

100.

XXI/100/12

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów |Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

20.12.2012 r.

 

101.

XXI/101/12

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Bielice na lata 2013-2018

20.12.201 2r.

 

102.

XXI/102/12

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

20.12.2012 r.

Uchylona

09.01.2013 r.

103.

XXI/103/12

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

20.12.2012 r.

 

104.

XXI/104/12

w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281,306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie Gm. Bielice

20.12.2012 r.

 

105.

XXI/105/12

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

20.12.2012 r.

 

106.

XXI/101/12

w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Bielice na rok 2013

20.12.2012 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-02-2013 10:26:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-02-2013 10:27:37