Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

                                                                                               Projekt

Uchwała Nr ………

Rady Gminy Bielice

z dnia …………

 

 

w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póz.zm.)
w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z póz. zm.) oraz zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęty decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Kontynuuje się na lata 2013-2014 realizację projektu systemowego „Nowa szansa”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

§ 2.  Zabezpiecza się środki w budżecie gminy na rok 2013  na ww. zadanie w ogólnej kwocie 98.090,43 zł, z tego: wkład własny gminy w kwocie 9.809 zł  oraz  dofinansowanie
z Powiatu Pyrzyckiego w kwocie 88.281,43 zł. Ponadto na  rok 2014 zabezpiecza się środki  w ogólnej kwocie  54.364 zł, z tego wkład własny gminy w kwocie 5.436,40 zł   
i dofinansowanie z Powiatu Pyrzyckiego w kwocie  98.090,43 zł  w ramach Poddziałania 7.1.2.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej
i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice w 2013 r. z ww. form aktywnej integracji skorzysta 13 osób, w tym 2 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, natomiast w 2014 r. skorzysta 5 osób, w tym 1 osoba z orzeczoną niepełnosprawnością. Z ww. osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne, zostaną one skierowane na szkolenia zawodowe oraz każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach,  natomiast pozostałymi partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-02-2013 14:12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-02-2013 14:13:16