Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice".

                                               Projekt


U C H W A Ł A Nr....................
Rady Gminy Bielice
z dnia..........................................


zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice".


   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013,poz.153) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie "Stypendium Wójta Gminy Bielice" stanowiącym  załącznik do Uchwały Nr XIX/103/08 Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice/Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 85,poz.1792/, § 2 otrzymuje brzmienie:
"2 Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,25 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a w gimnazjum średnią ocen nie niższą niż 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium. "

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-02-2013 10:53:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-02-2013 10:53:41