Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/101/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013

                                                                                              Uchwała Nr XXI /101/12                                         

                                                   Rady Gminy Bielice

                                                   z dnia  20 grudnia  2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie                   13.100.129 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące                                                                                9.500.018 zł,
 2. dochody majątkowe                                                                          3.600.111 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie                    12.823.995 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące                                                                                  9.470.018 zł,
 2. wydatki majątkowe                                                                             3.553.977 zł.

 

§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości,                         276.134 zł,

która zostanie przeznaczona na wcześniej zaciągnięte kredyty.

 § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody                                                                                         1.401.527 zł,

2) rozchody                                                                                                 1.401.527 zł                                                                                                                                                                                  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie                                                                                   27.000 zł,
 2. celowe w kwocie                                                                                        23.000 zł,           

z przeznaczeniem na:

 1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                            23.000 zł

 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie                                               -            42.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie                                                   -            41.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie                                                   -              1.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                        800.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty                    869.999,96 zł
 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

    pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                           1.401.527 zł

§ 9.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty    -                                                                                    1.401.527 zł

§ 10.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, 9 , do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11.Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 4. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, zaliczki powinny być rozliczone nie później niż w ciągu 14 dni po wykonaniu zadania.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zał.nr 1 2013.doc (DOC, 185.00Kb) 2012-12-28 13:24:04 272 razy
2 Zał.nr 3 do URG 2013.xls (XLS, 66.50Kb) 2012-12-28 13:24:04 247 razy
3 Załącznik II 2 2013 URG.xls (XLS, 279.50Kb) 2012-12-28 13:24:04 288 razy
4 Załączniki NR4 B 2013.xls (XLS, 231.50Kb) 2012-12-28 13:24:04 295 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-12-2012 13:18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-12-2012 13:24:04