Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVIII/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 05 października 2012 roku

 

 

Początek sesji - godz. 8.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni nieobecni: Andrzej Jóźwiak i Zbigniew Kołodziej.

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, sołtyski wsi: Linie – Irena Szczęsna i Parsów-Gabriela Wasik oraz sołtys wsi Chabowo-Jacek Pawlus.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Treść wniosku odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal.

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.2 Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad.

Nie zgloszono propozycji zmian do porządku obrad.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za", który przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum .

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

  5. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Do przedłożonego projektu uchwały w powyższej sprawie nie wniesiono uwag i wniosków.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, po odczytaniu przez Wiceprzewodniczacego Rady został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XVIII/89/12 stanowi załącznik Nr 5 do protokolu.

 

 

Ad.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński poinformował, że komisja wyraziła opinię, aby Rada Gminy zajęła się wezwaniem p.Michniewskich, pomimo możliwości prawnych pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia. Uznano, iż nie ma podstaw do uwzględnienia wezwania państwa Michniewskich.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka poinformował, że komisja wyraziła opinię, aby wezwanie państwa Michniewskich do usunięcia naruszenia prawa pozostawić bez rozpatrzenia, skoro organ nadzoru - Wojewoda nie stwierdził nieprawidłowości i opublikował uchwałę dot.planu dla Starego Chrapowa17 sierpnia 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina poinformował, że komisja uznała, iż nie ma podstaw do uwzględnienia wezwania p.Michniewskichnie i o braku konieczności rozpatrywania wezwania na sesji Rady Gminy.

Wójt: proszę radnych o przegłosowanie projektu uchwały, zgodnie z opinią komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, w wersji przedłożonej do rozpatrzenia.

Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Wiceprzewodniczacego Rady-Krzysztofa Mordala nie zgłoszono uwag i wniosków.

Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa został przyjęty 12 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr XVIII/90/12 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu

 

 

Ad.5 Zamknięcie sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.15 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz, dziękując wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2012 14:43:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-12-2012 14:43:33