Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Uchwała Nr …./…./12

Rady Gminy Bielice

z dnia ………. 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

                                                                                                

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

§ 1.Zgodnie z Uchwałą Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, zmienionej Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r.,przyjmuje się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z 30 marca 2010 r.

 

§ 2.Integralną część niniejszej uchwały stanowią:

          Załącznik nr 1 - tekst jednolity zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice;

 

          Załącznik nr 2 – rysunek zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice – mapa w skali 1:10 000;

 

          Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rada Gminy Bielice uchwala zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne po wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono owszczęciu prac planistycznych mieszkańców gminy i stosowne instytucje. Zebrano i przeanalizowano zgłoszone wnioski. Po opracowaniu projektu zmiany studium (w formie tekstowej i graficznej) oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochroniew ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskano wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium została przeprowadzona w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane, a więc zgodnie z procedurą ustaloną w art. 11 ustawy.

Do wyłożonych do publicznego wglądu projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.

Przedłożona Radzie Gminy uchwała stanowi o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr XIX/144/2000 Rady Gminy Bielice z 27 czerwca 2000 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z 30 marca 2010 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_nr_2 - rys zm studium gm Bielice - 2012.jpg (JPG, 7.84Mb) 2012-12-13 11:11:30 327 razy
2 zal_nr_3_rozstrzygniecie_w_sprawie_uwag.doc (DOC, 26.50Kb) 2012-12-13 11:09:53 317 razy
3 zal_nr_1_tekst_zm_studium_gm_Bielice_2012.pdf (PDF, 666.06Kb) 2012-12-13 11:09:41 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:33:25