Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

                                                                                                                                 Projekt

Uchwała Nr  /   /12

Rady Gminy Bielice

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 10 lat kolejnej umowy na dzierżawę części działki nr 42/7 o pow. 1,3332 ha, położonej w obrębie Swochowo gm. Bielice z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę, eksploatacje i modernizacje infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych. na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Polkomtel  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3.

§ 2.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia powyższej umowy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Firma POLKOMTEL Sp. Z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, jest dzierżawcą części nieruchomości położonej w obrębie Swochowo, gm Bielice oznaczonej nr 42/7 o pow. 1,3332 ha.

Dotychczasowa umowa dzierżawy zawarta jest pomiędzy Wójtem Gminy Bielice a Polkomtel SA. na okres 10 lat tj. od dnia 11 czerwca 2004r. do dnia  10 czerwca 2014r. na cele budowy   i rozbudowy oraz eksploatacji urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii komórkowej.

W dniu 28 listopada 2012r. firma POLKOMTEL Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o unifikację zapisów zawartych w umowie. Zmiany dotyczą w szczególności poszerzenie celów świadczonych usług tj. świadczenia usług nie tylko dla telefonii komórkowej ale dla wszystkich usług telekomunikacyjnych. Kolejna zmianą jest poszerzenie grupy dzierżawców tj. wprowadzenie Spółek Aero 2 Sp. z o.o., ITPP S.A, Centernet S.A, Mobyland S.A., Sferia S.A. jako poddzierżawców.

Jednocześnie opłata z tytułu czynszu dzierżawnego zwiększy się  o kwotę 200 zł netto, tj czynsz dzierżawny ustalony został na kwotę 1450 zł netto/ miesięcznie.

W związku z tym, iż proponowane zamiany zmieniają cel i charakter obecnej umowy, przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Radzie Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:05:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 11:06:13