Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XIV/2012

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 28 maja 2012 roku

Początek sesji - godz. 1300.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wziął pełny skład Rady Gminy Bielice.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli :Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz.

Ad.1 Obrady XIV nadzwyczjanej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił Wójta o zabranie głosu w sprawie zgłoszonego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Wójt: złożyłem wniosek do pana Przewodniczącego Rady Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie określonym w ustawie o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ ponieważ zmusiła nas do tego sytuacja, tzn. brak uprawnień gminy Bielice do aplikowania w ramach pierwszego typu projektów Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 2012 roku.

Wniosek Wójta stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.2 Przewodniczący nadmienił, że porządek obrad wszyscy radni otrzymali pytając, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku obrad.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę w porządku obrad.

Porządek obrad XIV nadzwyczajnej sesji przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

  5. Zamknięcie sesji.

 

Porządek nadzwyczajnej sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

Sekretarz omówiła punkty porządku obrad dot.utworzenia punktu przedszkolnego w Bielicach i opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową stwierdzając, iż Zielone Przedszkole w Bielicach funkcjonuje od 01 stycznia 2010 roku. Projekt kończy się 31 lipca 2012 roku, stąd też jest doprecyzowany zapis w nowych projektach uchwał, że uchwały będą obowiązywały od 1 sierpnia 2012 roku, aby nie było niejasności w tym zakresie. Nie wniesiono uwag co do uszczegółowienia terminu wejścia w życie uchwał od 1 sierpnia 2012 roku.

Od 19 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim. Okazało się, że gmina Bielice nie ma możliwości aplikowania o środki, gdyż wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w wieku od 3 – 5 lat, w naszej gminie wynosi 55,6%, a wymagany jest do 30%, więc automatycznie zostaliśmy wykluczeni, a to za sprawą wcześniejszych wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, z których wywiązaliśmy sie w 100%, a teraz zostaliśmy jakby ukarani, bo objęcie nauczaniem przedszkolnym dzieci w wieku 5 lat podwyższyło znacznie wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Na liście rankingowej znalazły się gminy tj. Warnice, które miały wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej 28,57 i Przelewice o wskaźniku 21,54.

W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji na działanie lub priorytet,co miało miejsce w naszym przypadku środki odwoławcze nie przysługują.

Pozostaje nam tylko czekać, aż zmienią się kryteria dostępu abyśmy mogli ubiegać się o pozyskanie środków w ramach Poddziałania 9.1.1.

Widząc potrzebę dalszej kontynuacji prowadzenia punktu przedszkolnego chociażby na jakiś czas dla 25 dzieci, Wójt postanowił o wszczęciu działań. W czwartek odbyło się spotkanie z rodzicami na temat ewentualnego wariantu prowadzenia punktu przedszkolnego.

Zaproponawano trzy warianty:

I wariant – system 5-ciogodzinny nieodpłatny przez rodziców, koszty ponosi gmina,

II wariant-system 5 godzinny plus 4 godziny w tygodniu. Odpłatność 3 zł. za godzinę przez rodziców, czyli miesięczny koszt dla rodziców od jednego dziecka wynosiłby 48 zł. miesięcznie,

III wariant- system 8 godzinny z wyżywieniem.Koszt pobytu jednego dziecka dla rodziców wynosiłby 320 zł. miesięcznie.

Przeprowadzono konsultację z rodzicami, którzy wypelniając ankiety opowiedzieli się większością głosów 80% za wariantem drugim.

Radny-Piotr Wilczyński: czy nie byłoby możliwości utworzenia drugiej grupy przedszkolnej?

Sekretarz-Kamela Wilczyńska: dobrze, żeby były dwie grupy,ale nie mamy odpowiednich warunków lokalowych, więc jest to niemożliwe.

Radny-Zbigniew Kołodziej: jaki będzie koszt gminy?

Sekretarz:około 65 tys.zł. rocznie.

Wójt: jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na utworzenie punktu przedszkolnego, to znajdę środki na ten cel. Nie odpowiem dzisiaj czy na jeden rok, czy też na pół roku wygospodarujemy pieniądze.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach został jednogłośnie 15 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr XIV/77/12 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.4 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

Sekretarz: rodzice zdecydują z jakich zajęć dodatkowych będą korzystały ich dzieci,za które będą ponosii koszty.

Radny Marcin Łapeciński: 5-ciogodzinny system w punkcie przedszkolnym będzie dla rodziców, którzy nie pracują.

Radny-Zbigniew Kołodziej: 80% rodziców dzieci 3 i 4 letnich optowało za takim wariantem.

Dyrektor ZSP-Małgorzata Woronowicz: punkt przedszkolny będzie czynny od godz.8-14, a

raz w tygodniu od 8-13.Można zrobić 8 godzinny czas pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym, ale czy gminę na to stać?

Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach został jednogłośnie 15 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr XIV/78/12 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.5 Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.13.30 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz:

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-07-2012 15:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-07-2012 15:03:05