Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego zer środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

                                                                                               Projekt

Uchwała Nr ………

Rady Gminy Bielice

z dnia …………

 

 

w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i  upowszechnianie  aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póz.zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z póz. zm.) oraz zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęty decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

§ 1.  Kontynuuje się realizację projektu systemowego „Nowa szansa”   współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

§ 2.  Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2012 r. na w/w zadanie, jako wkład własny do kwoty 12.414,80zł i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 124.148zł
- w ramach Poddziałania 7.1.2.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej
i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice w 2012 r. w/w form aktywnej integracji skorzysta 13 osób, które korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. Z w/w osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne, zostaną oni skierowani na szkolenia zawodowe oraz każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez tutejszy ośrodek.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach   natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z umową ramową zawartą na okres 2007 - 2013.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 27-03-2012 08:58:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 27-03-2012 08:58:16