Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice

 

Projekt

 

UCHWAŁA Nr. ….........

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 lutego 2012 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późn.zm.), w związku z art. 305 i 49 §1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16,poz.93 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwala,co następuje :

 

§ 1.Wyraża się zgodę na obciążenie za wynagrodzeniem służebnością przesyłu, polegającą na położeniu wiązki kabli energetycznych, sterowniczych i komunikacyjnych dla inwestycji pn. ”Zespół Elektrowni Wiatrowych Nowe Chrapowo", oraz późniejszego korzystania z nieruchomości w celu konserwacji, modernizacji i naprawy z powyższych wiązek kabli energetycznych, sterowniczych i komunikacyjnych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: nr 174, 184, 277, 310 i 311 położonych w obrębie Nowe Chrapowo, gmina Bielice i wpisanych do księgi wieczystej Nr SZ2T/00005275/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie służebności określonych w § 1 na okres 29 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 15 lat.

 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia ustala Wójt Gminy Bielice.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Art. 13 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwala na obciążanie nieruchomości komunalnych nieograniczonym prawem rzeczowym. Jednak zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do czasu ustalenia ogólnych zasad obciążania nieruchomości gminnych Wójt może dokonywać tych czynności po uprzedniej zgodzie Rady Gminy. Ponadto zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego polegającą m.in. na dodaniu rozdziału „Służebność przesyłu„ (art.3051-3054) nieruchomość można

obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o którym mowa w art. 49 § 1 Kc.( do doprowadzania i odprowadzania wody, płynów, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz podobnych ), prawem polegającym na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). W związku z budową farmy opisanymi w § 1. i §2. niniejszej uchwały firmy prowadzące inwestycje pod nazwami „Zespół Elektrowni Wiatrowych Nowe Chrapowo” zwróciła się o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości w celach jw. Ponadto w przypadku pojawienia się nowego inwestora, ustanowienie służebności na rzecz każdego

potencjalnego nabywcę inwestycji pod nazwami jw., nie będzie wymagana kolejna uchwała w tej sprawie. Ponadto inwestorzy zwrócili się o ustanowienie służebności na czas określony, tj. na 29 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lat 15. W związku z powyższym w celu uregulowania kwestii umieszczenia tych urządzeń na gruntach komunalnych zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Nieruchomości będące własnością Gminy Bielice, oznaczone w ewidencji geodezyjnej numerami działek 174, 184, 277, 310 i 311, położone w obrębie Nowe Chrapowo stanowią drogi.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2012 10:52:43