Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam,że XI sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 29 grudnia 2011 r./czwartek/ o godz.10 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja na temat działalności Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.

8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności guntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51,położonej w obrębie Będgoszcz.

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bilice na lata 2012-2020.

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2012/przekazano na X sesji 17.11.2011 r./

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-12-2011 11:13:50