Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr  VIII /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

    z dnia  13  lipca 2011 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218,  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113) Rada Gminy uchwala co następuje:  

                                      

                                                                                                                                                                 

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   34.440  zł

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       34.440 zł

rozdział  92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                   34.440 zł

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                    34.440 zł

 

 

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   34.440 zł

 

1. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       34.440 zł

rozdział 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                     34.440 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(modernizacja świetlicy

 w m. Chabówko)                                                                                                                     34.440 zł

 

                                                                                     

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 11-07-2011 15:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 11-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 11-07-2011 15:10:35