Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr  VII /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia    czerwca  2011 r. 

 

w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180, poz.1111,  Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230,  Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113 ) oraz Uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 69, poz.1231 z dnia 8 czerwca 2011 r.), Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:  

                                      

§ 1. Udziela się dotację, w roku budżetowym 2011, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Bielicach  w wysokości 34.440 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. wykonania dokumentacji projektowej - projektu renowacji kościoła pod wezwaniem M.B.Królowej Polski w Bielicach,
  2. wykonania dokumentacji projektowej - projektu renowacji wieży kościoła pod wezwaniem M.B.Królowej Polski w Bielicach.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-06-2011 13:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-06-2011 13:55:12