Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr V/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r.

 

PROTOKÓŁ Nr V/2011

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 11 maja 2011 roku


 

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.Nieobecny był radny Zbigniew Kołodziej.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska,Skarbnik Gminy Bielice - Halina Butkowska, sołtysi wsi według załączonej do protokołu listy obecności zaproszonych gości.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2.

Na sesji obecni byli pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Bielice : Agnieszka Gancarz i Ryszard Mocarski.

Ad.1 Obrady Vsesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Bielice. Wniosek Wójta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy Bielice o zabranie głosu w tej sprawie.

Wójt- Zdzisław Lech Twardowski: głównym powodem wystąpienia z wnioskiem o zwołanie dzisiejszej sesji, jest mijający w dniu dzisiejszym termin przekazania Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu dokumentów związanych ze zmianami Planów Odnowy Miejscowości: Bielice,Chabowo, Linie i Swochowo, w tym uchwały o ich zatwierdzeniu. W dniu 24 kwietnia 2011 roku do Urzędu Gminy w Bielicach wpłynęły dwa pisma o uzupełnienie w terminie 14 dni braków i złożenia wyjaśnień dotyczących wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu PROW 2007-2013 działania "Odnowa i rozwój wsi".

Poza tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zakwestionowała uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uznajac, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów musiałby wcześniej zaopiniować projekt uchwały ponieważ dotyczyła ona także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.Intencja organów gminy była zupełnie inna. Zważywszy na fakt, iż radni zajmowali się wnikliwie projektem uchwały w powyższym zakresie dokonano niewielkich korekt eliminując nieprawidłowości wykazane w Uchwale Nr IX/62/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 roku.

Wobec powyższych okoliczności przedłożono projekty uchwał pod obrady Rady.

Ad. 2 Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał i zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami"za".

Porządek V sesji przedstawiał sie następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice,Chabowo, Linie i Swochowo

4. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  1. Zamknięcie sesji.

 

Porządek V sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice,Chabowo, Linie i Swochowo.

Przed przystąpieniem do głosowania, głos zabrała Agnieszka Gancarz – pracownik merytoryczny Urzędu Gminy Bielice, mówiąc, że wnioski zostały złożone w ubiegłym roku, od tego czasu zmieniły się przepisy prawne. Jednym z zarzutów do przedłożonej dokumentacji było niedostosowanie do obowiązującego rozporządzenia Planów Odnowy Miejscowości, które są niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Plany takie oraz wszelkie zaistniałe w nich zmiany muszą zostać przyjęte przez zebrania wiejskie, a następnie zatwierdzone przez Radę Gminy.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty 13 głosami "za" i przy 1 głosie przeciwko.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice,Chabowo, Linie i Swochowo został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr V/30/11 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.4 Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodniczący obrad poinformował, że wszyscy radni otrzymali poprawki do przedłożonego wcześniej projektu uchwały po konsultacji z radcą prawnym Urzędu Gminy Bielice, które stanowią załącznik Nr 6 do protokołu proponując ich przegłosowanie.

Poprawki, o których mowa wyżej zostały przyjęte jednogłosnie 14 głosami "za".

Projekt uchwały został przyjety jednogłosnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr V/31/11 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady V sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.30

zamknął Przewodniczący Rady- Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2011 10:25:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2011 10:25:46