Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

 

 

Uchwała Nr ..… / ..… / 11

Rady Gminy Bielice

z dnia ………….. 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32 poz. 159) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Zmienia się obszar opracowania zmiany studium określony na załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

 

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały zmieniającej uchwałę nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

 

Ujednolicony tekst i rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice obejmujące cały obszar gminy zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 roku.

Od czasu uchwalenia studium na ręce Wójta Gminy Bielice wpłynęły wnioski w sprawie zagospodarowania terenów nie ujętych w obowiązującym dokumencie. Wójt po rozpatrzeniu złożonych wniosków w sprawie zmiany studium i przeanalizowaniu obowiązujących dokumentów planistycznych oraz przepisów prawa stwierdził konieczność aktualizacji i uzupełnienia obowiązującego studium i dostosowania do obecnych wymogów i możliwych kierunków rozwoju gminy. W związku z powyższym celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.

Do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice przystępuje się na wniosek Wójta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-06-2011 10:25:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-06-2011 10:25:55