Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr III/10/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-03-04 09:08:51
dokument Uchwała Nr III/11/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-03-04 09:05:03
dokument Uchwała Nr III/12/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-03-04 09:10:27
dokument Uchwała Nr III/13/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-03-04 09:13:16
dokument Uchwała Nr III/14/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-03-04 09:17:04
dokument Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działaki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-03-04 09:19:10
dokument Uchwała Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-03-04 09:22:42
dokument Uchwała Nr III/17/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-03-04 09:26:41
dokument Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dalszej realizacji projektu "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-03-04 09:43:03
dokument Uchwała Nr III/19/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Bielice do Stowarzyszenia Gmin Polskich euroregionu POMERANIA 2011-03-04 09:37:34
dokument Uchwała Nr III/20/11 Rady Gminy bielice z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie wystapienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-03-04 09:45:41
dokument Uchwała Nr III/21/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok 2011-03-04 09:48:56
dokument Uchwała Nr III/22/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na 2011 rok 2011-03-04 09:51:47