Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja VI

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-02-17 11:27:16
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-02-17 11:22:36
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-02-17 11:19:41
dokument Projekt uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-02-17 11:14:43
dokument Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-02-17 11:11:26
dokument Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-02-17 11:09:46
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok. 2011-02-17 11:07:51
dokument Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-17 10:46:30
dokument Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2011-02-17 10:43:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zdania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa praz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-02-17 10:42:38
dokument Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-02-17 10:38:55
dokument Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-02-17 10:36:43