Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam,że III sesja Rady Gminy Bielice odbędzie 23 lutego 2011 roku/środa/ o godz.10.00.

Miejsce sesji: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Bielice.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami Rady Gminy Bielice.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przerwa, w czasie której radni i zaproszeni goście zapoznają się ze stanem technicznym Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, w celu podjęcia konkretnych działań eliminujących dalsze podtopienia placówki oświatowej.

 

7.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018.

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

10.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na relizację zadania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ściekó w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociagowej w pasie drogi powiatowej w obrębie Bielice i Parsów".

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.

12.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo.

13.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

15.Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

16.Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA.

17.Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.

18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na rok 2011/plany pracy komisji będą przedłożone na sesji Rady/

19.Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2011.

20.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i zapytania.

22.Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:42:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-02-2011 07:43:16