Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r.

 

P r o t o k ó ł Nr XL/2010

 

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

 

z dnia 09 listopada 2010 roku

 

Początek sesji – godz.10oo

Miejsce sesji – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczył pełny skład Rady Gminy Bielice.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska,Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach - Anna Maria Kopacka, sołtysi wsi:Nowe Chrapowo- Rafał Malinowski, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.

Lista obecnosci zaproszonych gosci stanowi zalacznik Nr 2 do protokolu.

Ponadto na sesji obecni byli mieszkańcy gminy Bielice: pan Cezary Tumasz-mieszkaniec wsi Linie i pan Dariusz Gotowski-mieszkaniec wsi Swochowo.

 

Obrady XL sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Edward Mocarski stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości i radnych oraz pozostałe osoby przybyłe na dzisiejszą sesję. Przewodniczący przedstawił porzadek XL sesji, do którego nie wniesiono poropozycji zmian Porządeki sesji przedstawiał się nastepująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjecie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Bielice.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku

nieruchomości w 2011 r.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od

środków transportowych na 2011 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  1. Podsumowanie pracy V kadencji Rady Gminy Bielice.

  2. Wolne wnioski i zapytania.

  3. Zamknięcvie sesji.

 

Ad.2 Porządek XL sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za", który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XXXIX sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XXXIXsesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

 

Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

 

 

Ad.7 Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił informację dotyczącą analizy złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych oświadczeń majątkowych za 2009 rok, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał informacje dotyczące przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych przez:

1/ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie- zał. Nr 7 do protokołu oraz Urząd Skarbowy w Stargardzie Szcz.dot.Wójta Gminy Bielice- zał. Nr 8 do protokołu oraz Przewodniczącego Rady -Urząd Skarbowy w Pyrzycach – zał. Nr 9,

2/ Przewodniczącego Rady, jeżeli chodzi o radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady – załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za"

Uchwała Nr XL/217/10 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za"

Uchwała Nr XL/218/10 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu..

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011 r.

 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011 r.został przyjęty jednoghłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XL/219/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez komisje Rady Gminy stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok został przyjęty jednoghłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XL/220/10 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Brak było interpelacji i zapytań.

 

Ad.13 Podsumowanie pracy V kadencji Rady Gminy Bielice.

 

Przewodniczący Rady- Edward Mocarski podsumował pracę obecnej V kadencji Rady Gminy Bielice - załącznik Nr 14 do protokołu.

Wójt – Zdzisław Lech Twardowski podziękował wszystkim, za współpracę w całej mijającej kadencji podkreślając wielkie znaczenie porozumienia, które przyczyniło się do zrealizowania w naszej gminie szeregu inwestycji, na które pozyskano ok.3 mln. 100 tys.zł. środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi to kwotę w przybliżeniu 1.047 zł. na 1 mieszkańca.

Ignacy Maćkowiak w imieniu Zarządu Gminnego PSL i Edwarda Sadłowskiego podziękował Wójtowi Gminy Bielice oraz Radzie Gminy Bielice za czteroletnią współpracę życząc kandydatom na następną kadencję powodzenia, a radnym którzy już kandydują powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

 

Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady za zgodną pracę w mijającej kadencji.

Radny Jan Kazimierz Geldner słowa podziękowania skierował do Wójta, Przewodniczącego Rady, pracowników urzędu i jednosterk organizacyjnych za dobrą współpracę.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach Małgorzata Woronowicz podziękowała za udzielony kredyt zaufania przez Wójta oraz radnych, oraz za wsparcie w mijającej V kadencji.

Radni oraz Wójt otrzymali pamiątkowe książki

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XL sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.10 zamknął Przewodniczący Rady – Edward Mocarski.

Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-12-2010 08:46:32