Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok

 

  UCHWAŁA Nr............../10  

Rady Gminy Bielice

z dnia .....................2010 r.

 

w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

    na 2011 rok

 

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613,

Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;

z 2003 r. Nr 80, poz. 717  i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 ;

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) -  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków

         transportowych zgodnie z załącznikami od nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Zwalnia się z podatku od środków transportowych – środki transportowe

         stanowiące własność gminy, z wyłączeniem pojazdów wymienionych

         w art. 8 pkt  2, 4, 6  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz  

         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

§ 4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

        Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

                                                                 ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  -   2011 rok

 

 

Lp.

Masa całkowita w tonach

   Wiek pojazdu w latach

    Stawka podatku w złotych

 

1.

 

POWYŻEJ 3,5 t  do  5,5 t  włącznie

   do 5 włącznie

520

   powyżej 5 do 10 włącznie

540

   powyżej 10

560

 

2.

 

powyżej 5,5 do 9,0t włącznie

   do 5 włącznie

890

   powyżej 5 do 10 włącznie

910

   powyżej 10

940

 

3.

 

powyżej 9,0 t i poniżej 12 t

   do 5 włącznie

                    1.080

   powyżej 5 do 10 włącznie

                    1.100

   powyżej 10

                    1.120

 

 

                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

DWIE  OSIE

12

13

990

1.040

13

14

1.040

1.140

14

15

1.090

1.190

15

 

1.140

1.310

TRZY  OSIE

12

17

1.140

1.250

17

19

1.190

1.300

19

21

1.250

1.350

21

23

1.300

1.400

23

25

1.350

1.640

25

 

1.400

1.640

CZTERY  OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.350

1.450

25

27

1.400

1.510

27

29

1.450

1.720

29

31

1.720

2.550

31

 

1.720

2.550

 

 

 

                                                                                                               ZAŁACZNIK Nr 3

 

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 

do 5 włącznie

520

powyżej 5 do 10 włącznie

570

powyżej 10

620

 

2.

 

powyżej 5,5 t do 9,0 t

do 5 włącznie

730

powyżej 5 do 10 włącznie

780

powyżej 10

830

 

3.

 

powyżej 9,0 t i poniżej 12 t

do 5 włącznie

940

powyżej 5 do 10 włącznie

990

powyżej 10

                  1.040

   

ZAŁĄCZNIK nr 4

 

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

                                             nie mniej niż

                                                        mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem  pneumatycznym lub

z zawieszeniem uznanym

za równoważne

 

 

inne systemy zawieszenia

osi  jezdnych

DWIE  OSIE

12

18

1.040

1.350

18

25

1.140

1.450

25

31

1.250

1.560

31

 

1.470

2.010

TRZY  OSIE

12

40

1.300

2.010

40

 

1.790

2.600

         

      

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

 

 Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton,                   z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego:

 

 

Lp.

Masa całkowita w tonach

Wiek pojazdu w latach

Stawka podatku w złotych

 

1.

 

od 7 t  do  9 t  włącznie

do 5 włącznie

200

powyżej 5 do 10 włącznie

210

powyżej 10

230

 

2.

 

powyżej 9 t  i  poniżej 12 t

do 5 włącznie

230

powyżej 5 do 10 włącznie

260

powyżej 10

310

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,                                   z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy  (w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub

z zawieszeniem uznanym

za równoważne

 

 

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

JEDNA  OŚ

12

18

310

310

18

25

360

520

25

 

420

620

DWIE  OSIE

12

28

620

730

28

33

730

880

33

38

                  1.140

            1.340

38

 

                  1.450

            1.770

TRZY  OSIE  I  WIĘCEJ

12

38

730

980

38

 

980

            1.330

 

                                                                                                                      

 

ZAŁĄCZNIK Nr 7                                                        

 

 

                                                                                                                                          Stawki podatku dla autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

 

 

 

 

Lp.

 

Ilość  miejsc do siedzenia

 

Stawki  podatku w złotych

1.

mniejsza niż 30

830

2.

równa lub wyższa niż 30

                    1.260

                                           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:25:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 08-11-2010 18:29:59