Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020

 

Projekt

 

 Uchwała Nr ..........................

Rady Gminy Bielice

z dnia 22 października 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 – 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr

162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr157,poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106,poz.675) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 – 2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/100/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004-2013.

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Strategia jest dokumentem zarządzania operacyjnego i podstawą do opracowywania dokumentów niezbędnych przy aplikowaniu o środki unijne na realizację planowanych przez Gminę projektów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:54:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-10-2010 10:54:49