Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od dnia 29 stycznia 2010r. do dnia 31 maja 2010r.
 
Lp.
Numer uchwały
Uchwała w sprawie
Data podjęcia
Uwagi zmiany
186.
XXXI/186/10
Zmian budżetu gminy na 2010r.
29.01.2010r.
 
187.
XXXI/187/10
Zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Chabowo
29.01.2010r.
 
188.
XXXI/188/10
Uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
29.01.2010r.
 
189.
XXXI/189/10
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
29.01.2010r.
 
190.
XXX/190/10
Dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII/ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój upowszechnienia aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
29.01.2010r.
 
191.
XXXII/191/10
Zmian budżetu gminy na 2010r.
30.03.2010r.
 
192.
XXXII/192/10
Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny
30.03.2010r.
 
193.
XXXII/193/10
Przyjęcia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice
30.03.2010r.
 
194.
XXXII/194/10
Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok
30.03.2010r.
 
195.
XXXII/195/10
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie
30.03.2010r.
 
196.
XXXII/196/10
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo
30.03.2010r.
 
197.
XXXII/197/10
Nieodpłatnego przejęcia działki nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin
30.03.2010r.
 
198.
XXXIII/198/10
Zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Chabowo i Linie
12.04.2010r.
 
199.
XXXIV/199/10
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
28.04.2010r.
 
200.
XXXIV/200/10
Wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Bielice
28.04.2010r.
 
201.
XXXIV/201/10
Opinii o lokalizacji kasyna gry w Będgoszczy pod Nr 18- stacja paliw
28.04.2010r.
 
202.
XXXIV/202/10
Nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielice
28.04.2010r.
 
203.
XXXIV/203/10
Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice
28.04.2010r.
 
204.
XXXVI/204/10
Zaciągnięcia kredytu długoterminowego
31.05.2010r.
 
205.
XXXVI/205/10
Budowy masztów telefonii komórkowej na terenie Gminy Bielice
31.05.2010r.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:39:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:39:37