Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26 listopada 2009r. do 30 grudnia 2009r.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 26 listopada 2009r. do 30 grudnia 2009 r.

 

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

 

Uwagi zmiany

 

159.

XXIX/159/09

Rozpatrzenia skargi PHUP BRO Sp. z o.o. Babinek

26.11.2009r.

 

160.

XXIX/160/09

Zmian budżetu gminy na 2009r.

26.11.2009r.

 

161.

XXIX/161/09

Zmiany Statutu Gminy Bielice

26.11.2009r.

 

162.

XXIX/162/09

Zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice

26.11.2009r.

 

163.

XXIX/163/09

Określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 roku

26.11.2009r.

 

164.

XXIX/164/09

Określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok

26.11.2009r.

 

165.

XXIX/165/09

Uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice

26.11.2009r.

 

166.

XXIX/166/09

Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od PKP S.A. w Warszawie oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Stare Chrapowo, Bielice, Linie

26.11.2009r.

 

167.

XXIX/167/09

Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej  w ewidencji geodezyjnej numerem 72, położonej w obrębie Linie

26.11.2009r.

 

168.

XXIX/168/09

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 56 położonej w obrębie Chabówko w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

26.11.2009r.

 

169.

XXIX/169/09

Przystąpienia Gminy Bielice do partnerstwa i realizacji w partnerstwie projektów: „Sportowa integracja Bielic”, oraz „Taniec towarzyski metodą integracji dzieci i młodzieży gminy Bielice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

26.11.2009r.

 

170.

XXIX/170/09

Zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia- budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług

26.11.2009r.

 

171.

XXX/171/09

Rozpatrzenia skargi Pani Wandy Bonarskiej

30.12.2009r.

 

172.

XXX/172/09

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

30.12.2009r.

 

173.

XXX/173/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

30.12.2009r.

 

174.

XXX/174/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie

30.12.2009 r.

 

175.

XXX/175/09

Nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo

30.12.2009r.

 

176.

XXX/176/09

Nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2, 238/5 położonych w obrębie Swochowo

30.12.2009r.

 

177.

XXX/177/09

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice

30.12.2009r.

 

178.

XXX/178/09

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów

30.12.2009r.

 

179.

XXX/179/09

Zwolnień w podatku od nieruchomości

30.12.2009r.

 

180.

XXX/180/09

Utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji

30.12.2009r.

 

181.

XXX/181/09

Ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy

30.12.2009r.

 

182.

XXX/182/09

Określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

30.12.2009r.

 

183.

XXX/183/09

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej, działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

30.12.2009r.

 

184.

XXX/184/09

Uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010

30.12.2009r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:38:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-06-2010 10:38:26