Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 10/2010 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E Z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych w drodze przetargu bedących własnością gminy

ZARZĄDZENIE NR 10/2010
 
W Ó J T A   G M I N Y   B I E L I C E
 
 Z dnia 8 lutego 2010 roku
 
 
 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnych w drodze przetargu bedących własnością gminy
 
 
         Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr VII/47/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Przeznacza się do dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Bielice
Zdzisław Lech Twardowski
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 10/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku.
 
 
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWYCH  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY
Lp.
Obręb
Nr działki
i KW
Powierzchnia w ha
Grunty wg klas bonitacyjnych
Cel
Stawka wywoławcza
Termin płatności
1.       
Będgoszcz
157/3
77083
0,97
ŁIV – 93 ha
N – 0,04 ha
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice NR VIII/58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku pod rekreację, turystykę, łąki i pastwiska. Do dzierżawy rolna.
4,36 q
(254,00 zł)
15 marca
15 maja
15 września
15 listopada
2.       
Będgoszcz
10/2
KW 6635
0,9618
RIVb – 0,9618 ha
4,04q
(236,00 zł)
3.       
Będgoszcz
98/1
KW 80190
0,4276
BzŁIV–0,4276 ha
2,00 q
(117,00 zł)
4.       
Będgoszcz
97/9
KW 14443
0,4227
ŁIII-0,0997 ha
ŁIV-0,1705 ha
ŁV-0,1525 ha
1,82 q
(106,00 zł)
 
5.       
Będgoszcz
163/2
KW 56000
1,13
ŁIV-0,79 ha
ŁV-0,22 ha
N-0,12 ha
4,24 q
(248,00 zł)
6.       
Będgoszcz
151
KW 58812
0,70
ŁIII-0,29 ha
ŁIV-0,37 ha ŁV-0,04 ha
3,72 q
(217,00 zł)
7.       
Będgoszcz
147
KW 77083
0,67
ŁIII-0,37 ha
ŁIV-0,30 ha
3,82 q
(223,00 zł)
8.       
Będgoszcz
153
KW 77083
0,76
ŁIV-0,76 ha
3,56 q
(208,00 zł)
9.       
Będgoszcz
161/2
KW 70500
13,94
ŁIV-4,45 ha
N-9,49 ha
20,87q
(1.217,00 zł)
10.  
Stare Chrapowo
113/1
KW 6215
0,3546
RIIIb-0,0405 ha
RIVa-0,3141 ha
 
Tereny przejęte po PKP
Do dzierżawy z przeznaczeniem
pod uprawy rolnicze
i użytki zielone
2,04q
(119,00 zł)
11.  
Stare Chrapowo
114/1
KW 9364
0,4656
RIVa-0,4656 ha
2,60q
(152,00 zł)
12.  
Stare Chrapowo
115/1
KW 19756
0,1930
RIIIb-0,1117 ha
RIVa-0,0813 ha
 
1,23q
(72,00 zł)
13.  
Stare Chrapowo
116/1
KW 6792
0,1587
RIIIb-0,0423 ha
RIVa-0,1164 ha
0,95q
(56,00 zł)
 
 
 
 
W/w nieruchomościami rolnymi należy gospodarować zgodnie z zasadami kultury rolnej.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007roku podawana przez Prezesa GUS do ustalenia podatku rolnego. Czynsz dzierżawy ustalany jest raz w roku w oparciu o średnią cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS i płatny w terminach przewidzianych dla podatku rolnego. Umowa dzierżawy zawarta zostanie do 31.10.2011 r.
Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy ustalony zostanie w drodze przetargu ustnego. Termin i miejsce przetargu podane zostaną w odrębnym ogłoszeniu.
Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.
 
Bielice, dnia 8 lutego 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:51:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:51:01