Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E z dnia 10 lutego 2010 roku W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 72 położonej w obrębie Linie w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 13/2010

 

W Ó J T A   G M I N Y    B I E L I C E

 

z dnia 10 lutego 2010 roku

 

 

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 72 położonej w obrębie Linie w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XXIX/16/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 72, położonej w obrębie Linie, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) nieruchomość gruntową stanowiąca działkę gruntu (droga wewnętrzna, częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 11) oznaczoną w ewidencji gruntów nr 72 (obręb Linie) o powierzchni 200 m2. Szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lutego 2010 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) do sprzedaży przeznaczona została następująca nieruchomość:

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę gruntu (droga wewnętrzna, częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 11) oznaczoną ewidencji gruntów nr 72 (obręb Linie) o powierzchni 200 m2. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej w/w działki gruntu jako przedmiot prawa własności przysługującego Gminie Bielice. Nieruchomość położona w obrębie Linie, gm. Bielice, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie. Właścicielem wycenianej nieruchomości jest Gmina Bielice.

Nieruchomość Posiada Księgę Wieczystą nr SZ2T/0005194/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach. Wycena została dokonana celem określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb jej sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych), na rzecz właściciela nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 73 i nr 74 o łącznej powierzchni 1,13 ha, położonych w obrębie Linie Gmina Bielice. Obciążeń i zobowiązań na nieruchomości – brak.

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 72, położona w obrębie Linie, wchodzi w zakres terenów, dla których stracił ważność plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice określa funkcję przedmiotowego terenu, jako: teren zabudowy mieszkaniowej – do dalszego użytkowania. Działka charakteryzuje się bezpośrednim sąsiedztwem ciągów komunikacyjnych (droga wiejska stanowiąca jednocześnie drogę powiatową od Bielice i Swochowo do drogi krajowej nr 3), położona zatem stosunkowego dużego ruchu, o nieco zwiększonej uciążliwości oddziaływania hałasu na mieszkańców i pozostałych użytkowników terenu.

Oszacowana rynkowa wartość nieruchomości wynosi 782,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa złote). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie, w terminie nie późniejszym jak 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 24 marca 2010 r

 

WYKAZ WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE GMINY BIELICE

w dniach od 10 lutego 2010 r. do dnia 3 marca 2010 r

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach, pokój nr 14 lub telefonicznie: 91 56 44 220, 91 56 44 235 wewn. 23 oraz bipbielice.com.pl i www.bielice.com.pl.

 

Bielice, dnia 10 lutego 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:47:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-02-2010 14:47:00