Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Gminy Bielice

                                   Z A W I A D O M I E N I E
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Bielice odbędzie się 29 stycznia 2010 roku / piątek/ na godz.10 oo
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach dotyczących opłaty renty planistycznej.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.                                                                                                      
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie Odnowy Miejscowości.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 517/2 położonej w miejscowości Babinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
14. Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zamknięcie sesji.
 
 Przewodniczący Rady
Edward Mocarski
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 25-01-2010 08:34:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 25-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 25-01-2010 08:34:10