Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały Rady Gminy za 2009 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXX/171/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wandy Bonarskiej 2010-01-11 11:52:07
dokument Uchwała Nr XXX/173/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009r. 2010-01-11 11:54:03
dokument Uchwała Nr XXX/174/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2010-01-11 13:29:32
dokument Uchwała Nr XXX/175/09 Rady gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2010-01-11 13:54:59
dokument Uchwała Nr XXX/176/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2, 238/5 położonych w obrębie Swochowo 2010-01-11 13:31:16
dokument Uchwała Nr XXX/177/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2010-01-11 14:58:15
dokument Uchwała Nr XXX/178/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2010-01-12 09:03:51
dokument Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2010-01-11 11:57:35
dokument Uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2010-01-14 09:54:42
dokument Uchwała Nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie ustaelnia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2010-01-11 11:49:25
dokument Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2010-01-11 11:44:39
dokument Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII " Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-01-11 12:04:42
dokument Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 2010-01-11 12:02:21