Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

                                   Z A W I A D O M I E N I E
 
    Uprzejmie zawiadamiam, że 30 grudnia 2009 roku/ środa / o godz.10 oo odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Bielice.
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Porządek sesji przedstawia się następująco : :
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania DIROW na temat działalności stowarzyszenia.
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Bonarskiej/projekt uchwały będzie przedłożony na sesji po przeanalizowaniu przez komisje Rady Gminy/.
6. Informacja dotycząca pozyskanych i planowanych do pozyskania przez gminę środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji w 2009 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie między sesjami.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na 
 XXIX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok./projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie.
14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo
15. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6, 238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo- gmina Bielice.
17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów.
18. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.
20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.
21. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice” o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII ”Promocja integracji społecznej działania 7.3.”Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok.
24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010
25. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2010.
26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Bielice na rok 2010. /projekt uchwały będzie przedłożony na posiedzeniach komisji/.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Wolne wnioski i zapytania. 
29. Zamknięcie sesji.
                           
 
                                                                        Przewodniczący Rady
 
                                                                                       Edward Mocarski
 
 
 
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:44:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-12-2009 07:44:46