Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja XXX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2009-12-23 12:22:26
dokument Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2009-12-23 12:06:45
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2009-12-23 11:53:37
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2009-12-23 11:50:22
dokument Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6,238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo 2009-12-23 11:45:12
dokument Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2009-12-23 11:41:18
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok 2009-12-23 11:34:27
dokument Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-12-23 11:31:13
dokument Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009 2009-12-23 07:42:42
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2009-12-23 07:39:54
dokument Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-12-23 07:37:51
dokument Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-23 07:34:11