Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia

Załatwianie spraw na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia

POKÓJ NR 10

1.W zakresie wymiaru podatku i opłat należy w szczególności:

1)     pobór opłaty skarbowej od czynności urzędowych i zaświadczeń,  
2)      wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego tj.: wprowadzanie danych, ewidencja w zakresie powierzchni posiadanych gruntów oraz nieruchomości niezabudowanych;
3)     prowadzenie ewidencji, dokonywanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego zgodnie ze składanymi deklaracjami podatkowymi;
4)     przyjmowanie informacji od podatników w zakresie posiadanych lub nowo nabytych nieruchomości;
5)     przygotowywanie decyzji wymiarowych w zakresie ww. podatków; 
6)     kwartalne sporządzanie i przedkładanie organowi nadzorującemu (tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz posiadanych przez nich zaległościach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej;
7)     przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie wysokości stawek podatkowych, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, sposobu poboru podatków i opłat,
8)     prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów na poszczególne rodzaje podatków;
9)     prowadzenie ewidencji podatników i wymierzanie podatku od posiadania psów;
10)wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego;
11)sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie:
a.        wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych;
b.       skutków obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych;
c.       udzielonych ulg z tytułu umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty;
12)dokonywanie przypisów i odpisów powstałych w związku ze zmianą właścicieli lub użytkowników nieruchomości wynikłych w ciągu roku podatkowego – zmiany decyzji wymiarowych (ustalających);
13)wydawanie zaświadczeń:
a.     dochodowości z indywidualnych gospodarstw rolnych;
b.     opłaceniu składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
14)rozpatrywanie podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawach:
a.      umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
b.     odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności należności podatkowych;
c.     zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
d.    zwolnień w podatku rolnym i od nieruchomości;
 
2. Do zakresu promocji należy:
1)   współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi,
          krajowymi i zagranicznymi  w celu tworzenia warunków dla rozwoju
          gospodarczego Gminy;
2)                organizowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach promujących rozwój gospodarczy Gminy;
3)                 organizacja oraz uczestnictwo we wszelkich konferencjach prasowych i innych kontaktach Wójta i władz Gminy ze środkami przekazu, udzielanie informacji zgodnie z upoważnieniem Wójta;
4)                 śledzenie środków przekazu, zbieranie i analiza publikacji dotyczących działalności władz Gminy oraz przygotowywanie stanowiska w tym zakresie;
5)                 przygotowywanie planów i harmonogramów działalności promocyjnej Wójta oraz materiałów promocyjnych Gminy;
6)                 prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Wójta, w tym organizowanie przyjazdów gości zagranicznych oraz wyjazdów delegacji Wójta;
7)                 podejmowanie innych form promocji w kraju i poza jego granicami poprzez: opracowywanie folderów, informowanie o możliwościach inwestowania w Gminie;
8)                 opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych Gminy;
9)                 współpraca z innymi wydziałami, Sołectwami w celu promowania Gminy na targach, wystawach i festynach;
10)            prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem i realizacją gminnych imprez masowych;
11)            przygotowywanie niezbędnych materiałów umożliwiających obejmowanie przez Wójta patronatem imprez okolicznościowych;
12)            udział w przygotowywaniu i redagowaniu Gminnej strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz gazety lokalnej „Nasz Powiat”.
 
3.Do zakresu zdrowia:
1)     prowadzenie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia ludności;
2) organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bielice.
 
4. Koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych
5.Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi.
6. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w zakresie swojego stanowiska.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-09-2009 13:27:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 08-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-09-2009 14:28:32