Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIV z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2004r


PROTOKÓŁ Nr XIV/2004

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 14 czerwca 2004 roku

Początek sesji - godz.10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu miny w Bielicach.

W nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 13 radnych. Nieobecna była pani Grażyna Garncarz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Zdzisława Haręży z powodu śmierci, stan Rady do czasu wyborów uzupełniających wynosi 14 radnych.

Na sesji obecni byli także: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska.

Obradom XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk, który stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnej nadzwyczajnej sesji w dniu dzisiejszym oraz przedstawił następujący porządek jej obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

  3. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bielicach”.

  4. Zamknięcie sesji.

Ad.3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bielicach”.

Pan Przewodniczący obrad odczytał pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia kredytu na budowę Sali gimnastycznej w Bielicach z hipotecznego na wekslowe, o co ubiegała się Gmina.

Pan Wójt poinformował, że zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym podyktowane zostało faktem otrzymania pisma dopiero do planowanej sesji, która odbyła się 3 czerwca br. Zważywszy n pilną potrzebę uruchomienia środków przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu niezwłocznie postanowiono poddać pod obrady sesji projekt uchwały regulujący kwestię zabezpieczenia adekwentnie do możliwości Gminy. Bank Gospodarstwa Krajowego realizujący wypłatę środków finansowych UKFiS -u wymaga uchwała Rady Gminy, w której wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bielicach”.

Radny pan Michał Bednarczyk mówił, że pan Wójt na jednej z ostatnich sesji informował Radę, że zaciągnięto kredyt w wysokości 300 tys. zł. na budowę Sali, skąd więc wzięła się kwota 570 tys. zł. pytał radny pan Bednarczyk.

Pani Skarbnik - Halina Butkowska odpowiadała, że kwota 570 tys. zł. nie dotyczy kredytu, a wartości zabezpieczenia wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę 800 tys. zł., natomiast zabezpieczenia Gminy wynosi 230 tys. zł. różnica wynosi 570 tys. zł. więc koniecznym zabiegiem jest uzupełnienie różnicy 570 tys. zł. proponując zabezpieczenie w formie in blanco, w przeciwnym razie nie będzie dofinansowania budowy Sali gimnastycznej przez UKFiS.

Pan Wójt - Jan Stefan Adamski dodał, że dofinansowanie UKFiS-u wynosi 43%. Jeżeli chodzi o zaciągnięty ostatnio kredyt w Banku Spółdzielczym w wys. 300 tys. zł., o którym nadmienił radny pan Bednarczyk, została już zrealizowana I transza i wpłacono za wykonane prace firmie „DOM- BUD” 160 tys. zł. następne środki przekazane będą 15 czerwca 90 tys. zł

Radny pan Edward Mocarski pytał o koszty finansowe gminy potrzebne na dokończenie budowy sali gimnastycznej.

W związku ze zmianą podatku VAT na materiały budowlane z 7% na 22% trudno określić całkowite koszty. Z dotychczasowego przerobu wiemy, że jest to kwota 370 tys. zł. - mówił pan Wójt.

Na pytanie zadane przez radnego pana Wądołowskiego o sprawowanie nadzoru nad prowadzoną inwestycją, pan Wójt powiedział, że jest to nadal „TRAKT”, a ze strony urzędu pan Mieczysław Lipik. Pan Wójt kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że osobiście sprawdzał, i dopingował firmie do wystawienia faktur jak najwyższych do 1 maja br., aby zaoszczędzić 15% na podatku VAT.

Radny pan Michał Bednarczyk mówił, że to już 10 lat gmina inwestuje w oświatę i nic poza tym się nie dzieje. Pan radny pytał czy pan wójt czynił starania o pozyskania środków z Unii Europejskiej na budowę sali gimnastycznej dodając, iż najłatwiej jest brać kredyty. Jeżeli nie czyniono takich zabiegów pan radny poprosił o wyjaśnienie dlaczego tego nie uczyniono.

Pani Z-ca Wójta - Halina Rabenda odpowiadała, że są złożone wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków krajowych na doposażenie sali gimnastycznej i wykończenie infrastruktury wokół tej sali. Będą starania o pozyskanie środków europejskich jest to kwestia czasu / 85% środki unii, 15% udział gminy. Radny pan Bednarczyk mówił, że jednak nie czyniono starań, co jest zdaniem pana radnego nieprawidłowością.

Pani Z-ca wójta wyjaśniała, że prowadzona inwestycja jest jak gdyby zamknięta, przetarg już się odbył, więc nie ma przesłanek które umożliwiałyby gminie otrzymania pomocy ze środków unijnych. W niedługim czasie odbędzie się przetarg na wykończenie infrastruktury wokół sali i jej doposażenie i wówczas będzie odpowiedni moment o czynienie starań o środki unijne.

Rany pan Michał Bednarczyk przestrzegał, aby wnioski złożyć w odpowiednim terminie, aby nie było znowu za późno. Pan radny powiedział, że jego zdaniem nie należy spieszyć się z realizacją ogrodzenia wokół sali, należy rozłożyć to w czasie. W pierwszej kolejności ogrodzić od strony drogi powiatowej uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Jest to ważne, bo od kilku lat nic się na terenie gminy Bielice nie robi, najłatwiej jest siedzieć i mówić, że nie ma pieniędzy - kontynuował pan Bednarczyk.

Pan Wójt nawiązuje do wypowiedzi radnego pana Bednarczyk powiedział, że jego zdaniem należało wykorzystać dofinansowanie w wys. 43% kosztów inwestycji /budowa sali/ z UKFiS-u. w pełni zgodził się pan wójt ze stanowiskiem radnego pana Bednarczyk w kwestii dotyczącej infrastruktury wokół sali, nie będzie pośpiechu, i brania na ten cel kredytów. Sytuacja finansowa gminy nie jest dobra, gdyż zaległości od osób fizycznych tytułu należności podatkowych wynoszą ok. 120 tys. zł., nie mówiąc już o osobach prawnych. Jeżeli nie ma tego wpływu, który uwzględniono w budżecie gminy rozdysponowując na poszczególne zadania, wówczas niemożliwa jest realizacja zaplanowanych działań. Być może źle, że spłacam kredyty - mówił dalej pan Wójt, ale cel jest nadrzędny, tzn. dowolny wybór banku, a nie wymuszony. Nie jest tak, że nic się nie robi, wykonywane są drobne prace i tak wykończony będzie parking przy cmentarzu w Chanowie, trwają prace przy remizie w Bielicach. Kredytów do spłaty jest za dużo, ale nie ma innej możliwości, aby wszystko funkcjonowało jak ich spłata.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Bielicach” przyjęty został jednomyślnie 13 głosami „za”.

Uchwała Nr XIV/90/04 stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Bielice o godz. 101.25 Przewodniczący zamknął jej obrady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 18-02-2005 14:58:54