Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z nimi


Uchwała Nr XXVI/149/09

Rady Gminy Bielice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 214, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pyrzycach oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Szczecinie, Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych odbywać się będzie stale. Potrzebę odłowienia ma prawo zgłosić każdy z mieszkańców, zawiadamiając o niej pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony środowiska, w każdy możliwy sposób, tj. osobiście, pisemnie, telefonicznie, faksem, lub pocztą elektroniczną.

§ 2. Na prowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt lub z przedsiębiorcą prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

§ 3. Bezdomne zwierzęta, które zostaną złapane, będą umieszczone w schronisku. Przebywanie w schronisku odbywało się będzie na warunkach określonych Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a podmiotem prowadzącym schronisko oraz Regulaminem obowiązującym w schronisku.

§ 4. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt, a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny w schronisku dla zwierząt.

§ 5. Niezwłocznie po odłowieniu zwierzęcia, zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacja zawierająca fotografię zwierzęcia wraz z opisem wskazującym na datę i miejsce odłowienia oraz miejsce umieszczenia odłowionego zwierzęcia.

§ 6. Właściciel ma prawo odebrać odłowione zwierzę. Właściciel ponosi koszty wyłapania oraz ewentualne koszty pobytu zwierzęcia w schronisku.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 01-06-2009 13:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 01-06-2009 13:11:55