Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr X z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003r.


PROTOKÓŁ Nr X/2003

z sesji Rady Gminy w Bielicach

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Początek sesji - godz. 1000

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny pan Zdzisław Haręża.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt - pan Jan Stefan Adamski, Z-ca Wójta - pani Halina Rabenda, Skarbnik Gminy - pani Halina Butkowska, sołtysi wsi: Parsów - pani Marzena Wolniakowska, Linie - pani Irena Szczęsna, Nowe Linie - pan Bolesław Gapys, Chabowo - pani Jolanta Lewandowska, Będgoszcz - pan Mirosław Samoćko, Babin - pani Halina Wyder. W drugiej części uczestniczył ks. Proboszcz Kazimierz Kotlarz. Natomiast nieobecny był radny pan Wacław Smyk.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Obradom X sesji Rady Gminy w Bielicach przewodniczył Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Na początku obrad pan Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości oraz radnych.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach.

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

7. Wolne wnioski i zapytania.

II część uroczysta - spotkanie noworoczne - godz. 1100

Do przedstawionego przez Przewodniczacego Rady porządku obrad wniosków nie zgłoszono.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Bielicach został przyjęty jednomyślnie 14 głosami "za".

Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy w Bielicach - pan Bogdan Szablewski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr X/67/03 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach

Projekt uchwały w powyższej sprawie pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu wspólnym komisji Rady Gminy w Bielicach, stwierdził Przewodniczący posiedzenia - pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach przyjęto 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymujących się.

Uchwała Nr X/68/03 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.8 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Przewodniczący posiedzenia wspólnego - pan Bogdan Szablewski przekazał informacje, iż opinia komisji w powyższym zakresie była pozytywna.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjęty został jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr X/69/03 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach

Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w powyższej sprawie poinformował przewodniczący posiedzenia wspólnego pan Bogdan Szablewski.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach przyjęto jednomyślnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr IX/64/03 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 7 Wolne wnioski i zapytania

Wójt - pan Jan Stefan Adamski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Pan Wójt mówił, że Spółka "Zachodniopomorskie Wodociągi" w Goleniowie dostosuje się do wniosku zgłoszonego przez radną panią Helenę Ciesielską i rachunki za wodę wystawiane będą za dwa miesiące a nie jak to jest obecnie za trzy miesiące.

Kwestia refundacji dla członków Rady Społecznej Szpitala w Pyrzycach kosztów delegacji i podróży służbowych ustalona będzie w styczniu 2004r. przez starostwo, kontynuował pan Wójt dodając, iż wczoraj odbyła się sesją Rady Powiatu na której poinformowano o działalności szpitala i problemie związanym z podpisaniem kontraktów przez lekarzy. Nowy dyrektor szpitala w Pyrzycach przewiduje, że gdyby podpisano kontrakty na warunkach Funduszu Zdrowia to niestety straty szpitala wynosiłyby ok. 350 tys. zł rocznie. Szpital na razie jest w powijakach, z końcem XI br. nastąpiła likwidacja dotychczas działającej jednostki, trudno określić na dzień dzisiejszy jaka będzie forma działania nowo powstałej placówki służby zdrowia.

Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk pytał, czy Goleniów przewiduje podwyżkę za wodę i ścieki na naszym terenie.

Pan Wójt odpowiedział, że do tej pory nie ma propozycji podwyższenia stawek, gmina zgodnie z umową zapewnione ma do 15 marca 2004r. że stawki nie ulegną zmianie. Jednakże zgodnie z ustawą jeżeli spółka wystąpi z propozycjami podwyższenia stawek, a gmina ich nie przyjmie to po upływie 75 dni obowiązywać będą taryfy określone przez firmę. Myślę - mówił Wójt o spotkaniu z Prezesem Spółki panem Kurzajem na początku stycznia 2004 roku.

O godz. 1025 zakończyła się I część sesji /robocza/, a Przewodniczący obrad ogłosił przerwę do godz. 1100.

O godz. 1100 odbyła się II część sesji /uroczysta/ - spotkanie noworoczne, w której udział wzięli radni /nieobecny był pan Wacław Smyk i pan Zdzisław Haręża/ Wójt, Z-ca Wójta, Skarbnik, ks. Proboszcz oraz sołtysi zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności zaproszonych gości.

Najpierw życzenia noworoczne złożył Przewodniczący Rady, Wójt, który nadmienił, że w roku przyszłym zaplanowana będzie sesja przed świętami i wówczas będzie łamanie się opłatkiem, obecnie jest już po świętach stąd też taka decyzja. Życzenia noworoczne złożył także ks. Proboszcz.

O godz. 1230 zakończyła się II część sesji, którą zamknął Przewodniczący Rady - pan Wiesław Seniuk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 16-02-2005 11:05:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 16-02-2005 11:05:37