Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 30 stycznia 2009 roku do 23 kwietnia 2009 roku


Lp.

Numer

uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia uchwały

Uwagi

Zmiany

1

2

3

4

5

127.

XXIII/127/09

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

30.01.2009

128.

XXIII/128/09

Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice

30.01.2009

129.

XXIII/129/09

Zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku

30.01.2009

130.

XXIII/130/09

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych g miny - sołtysów

30.01.2009

131.

XXIII/131/09

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

30.01.2009

132.

XXIII/132/09

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

30.01.2009

133.

XXIV/133/09

Zmiany Statutu Gminy Bielice

27.02.2009

134.

XXIV/134/09

Wyrażenia zgody na realizację projektu „Zielone Przedszkole ”o numerze 1/1.9.1/09 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, podziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

135.

XXIV/135/09

Dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa Szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”

27.02.2009

136.

XXV/136/09

Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bielice

23.04.2009

137.

XXV/137/09

Określenia szczególnych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

23.04.2009

138.

XXV/138/09

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo

23.04.2009

139.

XXV/139/09

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego

23.04.2009

140.

XXV/140/09

Oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34a

23.04.2009

141.

XXV/141/09

Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

23.04.2009

142.

XXV/142/09

Przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice na lata 2009-2032”

23.04.2009

143.

XXV/143/09

Dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice

23.04.2009

144.

XXV/144/09

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

23.04.2009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 04-05-2009 15:26:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-05-2009 15:26:03