Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Bielice


U C H W A Ł A Nr XXIV/133/09

R A D Y G M I N Y B I E L I C E

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice/Dziennik .Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz.916/ zmienionej Uchwałą Nr XXV/141/05 z dnia 28 września 2005 r./ Dziennik .Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.1829/ wprowadza się następujące zmiany :

1/ uchyla się § 17 ust.3,

2/ § 19 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie : „4 W posiedzeniach komisji może uczestniczyć Wójt, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektu uchwały. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy”,

3/ § 25 otrzymuje następujące brzmienie :” W sesjach Rady Gminy uczestniczą Wójt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 02-03-2009 13:48:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 02-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 02-03-2009 13:48:52