Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie".


Projekt

 

 

 

 

 

Uchwała Nr ……….

Rady Gminy Bielice

z dnia 27 lutego 2009r.

w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póz .zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku nr 115 poz. 728 z póz. zm.), oraz zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęty decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Kontynuuje się realizację projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

§ 2. Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2009 r. na w/w zadanie jako wkład własny do kwoty 5.849,50 i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 58.498 - w ramach Poddziałania 7.1.2.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice w 2009 r. w/w form aktywnej integracji skorzysta 5 osób, które korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach . Z w/w osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne, zostaną oni skierowani na szkolenia zawodowe oraz każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez tutejszy ośrodek.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z umową ramową zawartą na okres 2007 - 2013.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 25-02-2009 08:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 25-02-2009 08:31:08