Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 29 stycznia 2008 r. do 30 października 2008 r.


 

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY W BIELICACH

KADENCJA V

od 29 stycznia do 30 października 2008 roku

 

L.P.

NUMER

UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA

PODJĘCIA

UCHWAŁY

UWAGI

ZMIANY

1

2

3

4

5

69

XIV/69/08

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

29.01.2008

 

70

XIV/70/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

29.01.2008

 

71

XIV/71/08

w sprawie zaciągania kredytu długoterminowego

29.01.2008

 

72

XIV/72/08

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

29.01.2008

 

73

XIV/73/08

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2010

29.01.2008

 

74

XIV/74/08

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dział podatku publicznego w roku 2008

29.01.2008

 

 

 

 

 

 

75

XIV/75/08

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

29.01.2008

 

76

XV/76/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

20.03.2008

 

77

XV/77/08

w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu

20.03.2008

 

78

XV/78/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

20.03.2008

 

79

XV/79/08

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo

20.03.2008

 

80

XV/80/08

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów

20.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

81

XV/81/08

w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw

20.03.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

XVI/82/08

w sprawie przyjęcia zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo

29.04.2008

 

83

XVI/83/08

w sprawie zmiany Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

29.04.2008

30.06.2008 uchylona na XVIII sesji

84

XVI/84/08

w sprawie zmiany Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

29.04.2008

zm. 30.06.2008

85

XVI/85/08

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

29.04.2008

 

86

XVI/86/08

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

87

XVI/87/08

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

88

XVI/88/08

w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

89

XVI/71/08

w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice

29.04.2008

 

90

XVI/90/08

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice

29.04.2008

 

91

XVIII/91/08

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

30.06.2008

 

92

XVIII/92/08

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

30.06.2008

 

93

XVIII/93/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

30.06.2008

 

 

 

94

XVIII/94/08

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29(kwietnia) 2008 roku

30.06.2008

 

95

XVIII/95/08

w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego…

30.06.2008

 

96

XVIII/96/08

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

30.06.2008

 

97

XIX/97/08

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

10.09.2008

 

98

XIX/98/08

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Statutu uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice

10.09.2008

 

99

XIX/99/08

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w m. Linie

10.09.2008

 

100

XIX/100/08

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej Nr 211 położonej w Parsowie

10.09.2008

 

101

XIX/101/08

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargową części nieruchomości oznaczonej Nr 9/12 położonej w Starym Chrapowie

10.09.2008

 

102

XIX/102/08

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

10.09.2008

 

103

XIX/103/08

w sprawie zasad udzielania „Stypendium Wójta Gminy Bielice”

10.09.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

XX/104/08

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie”

30.10.2008

 

105

XX/105/08

w sprawie rozpatrzenia skargi Andżeliki Ignasiak i Iwony Świst

30.10.2008

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 12-12-2008 12:24:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 11-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 04-05-2009 12:57:42