Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice


U C H W A Ł A Nr XVIII/96/08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Bielice w kwocie 7.965,00 zł (brutto), na które składają się:

1/ wynagrodzenie zasadnicze - 4.200,00 zł.

2/ dodatek funkcyjny - 1.500,00 zł.

3/ dodatek specjalny 25%wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1.425,00 zł.

4/ dodatek stażowy 20% - 840,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Uzasadnienie

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym Wójta, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 oraz 2006 r. Nr 39, poz. 272).
W pierwszym kwartale bieżącego roku rozpoczęto prace nad nowelizacją samorządowych rozporządzeń płacowych, czego skutkiem jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Rozporządzenie nie tylko wprowadza zmiany w maksymalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, ale również w ich minimalnych wielkościach.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze Wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców zostało ustalone na poziomie 4.200,00 zł. Natomiast otrzymywane przez Wójta Gminy Bielice wynagrodzenie zasadnicze byłoby niższe od minimalnego, gdyż wynosi 3.800,00 zł.

Podobnie jest z dodatkiem funkcyjnym. Przyznany wynosi 1.300,00 zł, a minimalny według tabeli to 1.500,00 zł.

A zatem zgodnie z przepisami rozporządzenia należy zwiększyć:

-         wynagrodzenie zasadnicze przynajmniej o 400,00 zł,

-         dodatek funkcyjny przynajmniej o 200,00 zł.

 

Konsekwencją tych zmian jest zmiana dodatku specjalnego, który jest liczony procentowo od sumy powyższych składników tj. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego:

- a mianowicie było 25 % z sumy 5.100,00 zł ( 3.800,00 + 1.300,00) = 1.275,00 zł

- być powinno 25 % z sumy 5.700,00 zł (4.200,00 + 1.500,00) = 1.425,00 zł.

Również wzrośnie dodatek stażowy, który liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego.

Łączna kwota proponowanej podwyżki to 830,00 zł (brutto).

 

Ponieważ kwoty wynagrodzeń określone rozporządzeniem mają mieć zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r. proponuje się uwzględnić podaną datę, gdyż w przeciwnym wypadku wynagrodzenie Wójta byłoby niższe od określonego
w przepisie prawnym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta.

W związku z powyższym należało podjąć niniejsze działania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:33:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:33:03