Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sparwie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu "Nowa szansa"


Uchwała Nr XVIII/95/08

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póz .zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku nr 64 poz. 593 z póz. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2.Zabezpiecza się środki w budżecie Gminy na 2008 r. na w/w zadanie jako wkład własny do kwoty 7.500 zł i dofinansowanie projektu z Powiatu Pyrzyckiego do kwoty 54.108 zł -

w ramach Poddziałania 7.1.2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

UZASADNIENIE

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Bielice skorzysta 6 osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: dla trzech kobiet kucharz-kelner oraz dla trzech mężczyzn - glazurnik. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez Ośrodek i z każdym zostanie podpisany kontrakt socjalny.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Bielicach, Lipianach, Kozielicach, Warnicach, Pyrzycach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z Porozumieniem z dnia 28.01.2008 r. Jednakże pomimo takiego upływu czasu dopiero w dniu 14.05.2008 r. otrzymaliśmy pismo z PCPR informujące nas o zatwierdzonym ostatecznym wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, ponadto w dniu 21.05.2008 r. na spotkaniu w PCPR w Pyrzycach otrzymaliśmy do wiadomości Umowę Ramową, z której wynikałoby podpisane w dn.08.05.2008 r. powyższego projektu. Opóźnienie związane z wdrożeniem programu ma również wpływ na miesiąc w którym przedkładamy powyższy projekt uchwały do zatwierdzenia.

Wykonała: Anna Maria Kopacka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:30:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 09-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 22-07-2008 08:30:07