Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w zmieniająca wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice


U C H W A Ł A Nr XVIII / 91 / 08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, Nr 48,poz.327, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice zmienionego Uchwałami Rady Gminy Bielice :Nr XXIV/132/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku, Nr X/38/07 z dnia 24 września 2007 r. i Nr XIII/62/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany :

1/ w punkcie 11 dot. „Budowy świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Linie zmienia się wartość kosztorysową z kwoty 400.000 zł. na kwotę : „ 550.000 „zł.

2/ w rubryce „Plan nakładów 2009 „ zmienia się kwotę 50.000 zł. na kwotę „ 200.000” zł.

3/ w pozycji „Ogółem „dot .planu nakładów 2009 zmienia się kwotę 5.160.000,- zł. na kwotę „5.310.000 „zł.

4/ w rubryce „źródła finansowania” - „środki własne” zmienia się kwotę 15.000 zł. na kwotę „45.000 „zł.,

5/ w pozycji „Ogółem” dot. źródła finansowania- środki własne” zmienia się kwotę 1.890.000 zł. na kwotę „1.920.000,-zł.”

6/ w rubryce „dofinansowanie „ zmienia się kwotę 35.000 zł. na kwotę „105.000” zł.

7/ w pozycji Ogółem dot. dofinansowania zmienia się kwotę 2.820.000 zł. na kwotę :” 2.890.000” zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 08-07-2008 10:02:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 08-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 08-07-2008 10:02:25