Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z sesji Nr XVII


P r o t o k ó ł Nr XVII/2008

z s e s j i R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 14 maja 2008 roku

Początek sesji - godz.9 oo

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach udział wzięło 12 radnych Rady Gminy Bielice.

Nieobecny byli radni : Michał Bednarczyk, Marek Szczęsny, Wiesław Tumasz.

Od punktu 4 w obradach udział wzięło 11 radnych. Zwolnił się radny Piotr Wilczyński.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski, sołtysi wsi : Stare Chrapowo - Ignacy Maćkowiak, Nowe Linie - Dorota Więckowska, Babin - Zbigniew Dawidowicz

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Obrady XVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jest quorum do prowadzenia prawomocnych obrad i powitał Wójta Gminy Bielice, sołtysów oraz radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Bielice przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono propozycji zmian.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.

Porządek sesji przedstawiał się następująco :

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum - w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

2. Przedstawienie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Wyjazd radnych i sołtysów w teren / autobusem szkolnym/ w celu dokonania:

- oceny stanu dróg

- przeglądu świetlic wiejskich

na terenie gminy Bielice.

5. Zamknięcie sesji.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 12 głosami ”za”.

Ad.4.Wyjazd radnych i sołtysów w teren w celu dokonania:

- oceny stanu dróg

- przeglądu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

W czasie trwania sesji wyjazdowej wypracowano jednogłośnie następujące wnioski dotyczące sołectw położonych na terenie gminy Bielice :

BIELICE :

- budowa boiska w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół Publicznych ,

- uporządkować teren przy oczyszczalni ścieków

- budowa chodnika wokół kościoła w ramach projektu „Odnowy Wsi”,

- remont sali wiejskiej w roku przyszłym / ze środków Unii Europejskiej/

- zagospodarować teren przy Urzędzie Gminy Bielice /po zasypywanym basenie p-poż/ - 2011 r./ /ubiegając się o pomoc ze środków Unii Europejskiej/

- dokończyć budowę drogi przy ul. Norwida - do końca obecnej kadencji

PARSÓW :

- naprawić dach świetlicy wiejskiej - w roku bieżącym

- malowanie wewnątrz sali wiejskiej - w roku bieżącym

- rozważenie przez mieszkańców wsi, czy w roku przyszłym chcieliby, aby wykonano 300-400m chodnika we wsi lub wykonać kapitalny remont sali wiejskiej.

W sprawie zmiany lokalizacji boiska- nie ma na dzień dzisiejszy innej alternatywy ponieważ w miejscowości brak jest terenu na ten cel, pozostanie ewentualne założenie osłon na ogrodzeniu - do rozstrzygnięcia.

BABINEK :

- naprawić drogę Babin- Babinek przez powiat do 2013 roku

- naprawić drogę gminną przez Babinek oznaczoną w ewidencji geodezyjnej Nr 563/2 o pow.1,18 ha - najwcześniej w 2010 roku

- zasypać basen p-poż - w roku przyszłym

- dołożyć lampę na istniejącym słupie przy posesji p.Marszałek w kierunku lasu,

- budowa kaplicy przez mieszkańców

BABIN :

- modernizacja drogi tzw. łącznika - wrzesień 2008 r.

- budowa chodnika przez cmentarz,

-ogrodzić plac zabaw z wykorzystaniem zdemontowanych przęseł ogrodzenia basenu p-poż z Bielic - w tym roku.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we własnym zakresie przez mieszkańców wsi,

- ująć w planie na najbliższe lata remont drogi dojazdowej do pól za posesją p.Subklewa

CHABOWO :

- naprawić drogę Nowe Linie - Chabowo - w roku bieżącym

-zagospodarować teren naprzeciwko sali wiejskiej w ramach programu unijnego- termin zależny od terminu naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski,

- naprawić drzwi wejściowe do sali wiejskiej,

- do 2010 wykonać na sali wiejskiej podwieszany sufit i jego malowanie, a także

pomalować lamperię, wykonać podłogę przy scenie ściankę frontową sceny wykonać z okleiny w innym kolorze

BĘDGOSZCZ :

- budowa placu zabaw dla dzieci

CHABÓWKO :

- budowa chodnika wspólnie z powiatem do drogi Nr 3 - w roku bieżącym

- doświetlenie uliczne wzdłuż chodnika do drogi Nr 3 - w tym roku

- na dotychczasowym fundamencie ustawienie pawilonu świetlicowego w latach 2009-2010

NOWE CHRAPOWO :

- naprawić drogę gminną Nowe Chrapowo- Czarnowo - w roku bieżącym

- zasypać basen p-poż i wybudować na tym miejscu świetlicę wiejską - w roku przyszłym.

STARE CHRAPOWO :

- budowa parkingu przy cmentarzu - w roku bieżącym

- wybudować dom z miejscami noclegowi przy placu zabaw w ramach Lokalnej Grupy Działania,

- wystosować pismo do Starostwa o :

udrożnienie rowu przy wjeździe do Starego Chrapowo i przepustu w środku miejscowości

NOWE LINIE :

- budowa placu zabaw dla dzieci

- ustawić pojemnik na szkło

LINIE :

- budowa świetlicy

- budowa boiska

SWOCHOWO :

- budowa budynku socjalnego w VIII br.

- budowa wielofunkcyjnego boiska i doświetlenie terenu- 6 lamp

- naprawa drogi Swochowo-Kunowo

- naprawa drogi od krzyżówki do cmentarza

W przypadku naprawy tych dróg trwają rozmowy w wykonawcą drogi S-3 o zadośćuczynienie dla gminy,

- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci

- remont świetlicy wiejskiej - 2010-2011

- poprawić drogę w obrębie basenu p-poż / w następnej kadencji/

W związku z wyczerpaniem porządku XVII sesję Rady Gminy Bielice o godz.12??zamknął Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Edward Mocarski.

Przewodniczący Rady Gminy Edward Mocarski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 08-07-2008 09:39:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 08-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 08-07-2008 09:39:11