Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice


Projekt

U C H W A Ł A Nr ……………….

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 30 czerwca 2008 r.

zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337, Nr 48,poz.327, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII/62/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice wprowadza się następujące zmiany :

1/ w punkcie 11 dot. „Budowy świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Linie zmienia się wartość kosztorysową z kwoty 400.000 zł. na kwotę : „ 550.000 „zł.

2/ w rubryce „Plan nakładów 2009 „ zmienia się kwotę 50.000 zł. na kwotę „ 200.000” zł.

3/ w pozycji „Ogółem „dot .planu nakładów 2009 zmienia się kwotę 5.160.000,- zł. na kwotę „5.310.000 „zł.

4/ w rubryce „źródła finansowania” - „środki własne” zmienia się kwotę 15.000 zł. na kwotę „45.000 „zł.

5/ w rubryce „dofinansowanie „ zmienia się kwotę 35.000 zł. na kwotę „105.000” zł.

6/ w pozycji Ogółem dot. dofinansowania zmienia się kwotę 2.820.000 ł. Na kwotę :” 2.890.000” zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 25-06-2008 11:44:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 25-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 25-06-2008 11:44:45