Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo


U C H W A Ł A Nr XVI/ 82/08

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 29 kwietnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 Nr 6, poz.41, Nr 141,poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.964, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :  

§1.Przyjmuje się zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą Nr IX/144/2000 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia Studium, w zakresie problematyki dotyczącej lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.  

§ 2. Integralną część uchwały stanowią :

1/ tekst zmiany studium - załącznik Nr 1

2/ rysunek zmiany studium - załącznik Nr 2 - mapa w skali 1:20 000

3/ rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag - załącznik Nr 3  

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.  

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal1-jeden.jpg (JPG, 339.64Kb) 2008-05-08 15:46:29 230 razy
2 za1-trzy.jpg (JPG, 563.12Kb) 2008-05-08 15:46:29 261 razy
3 zal1-cztery.jpg (JPG, 929.52Kb) 2008-05-08 15:46:29 230 razy
4 zal2.jpg (JPG, 2.41Mb) 2008-05-08 15:46:29 252 razy
5 zal1-dwa.jpg (JPG, 1.07Mb) 2008-05-08 15:46:29 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:46:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:05:52